Iespējas dalības koeficients. Azartspēļu un izložu likums


iespēju klāsts tālsatiksmes iespēju pirkšana

Prasības azartspēļu organizētājam Azartspēļu organizēšanas licenci turpmāk arī — licence var saņemt azartspēļu organizētājs, kurš atbilst šādiem kritērijiem: 1 ir Latvijas Republikā reģistrēta kapitālsabiedrība, kuras apmaksātais pamatkapitāls nav mazāks par 1 euro; 2 ārvalstu dalībnieku vai akcionāru daļa kapitālsabiedrības pamatkapitālā nepārsniedz 49 procentus. Šī prasība neattiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu ieguldītājiem rezidentiemkā arī uz gadījumiem, kad ārvalstu ieguldījumiem atšķirīgus noteikumus paredz Saeimas apstiprinātie starptautiskie līgumi.

Prasības attiecībā uz azartspēļu organizētāja amatpersonām 1 Ne mazāk kā pusei no azartspēļu organizētāja padomes locekļiem, ja tāda attiecīgajā kapitālsabiedrībā ir izveidota, un valdes locekļiem ir jābūt Eiropas Savienības dalībvalstu, Iespējas dalības koeficients Ekonomikas zonas valstu vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu nodokļu maksātājiem rezidentiem.

Azartspēļu organizēšanas licence 1 Azartspēļu organizēšanas licenci izsniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija. Iesniegums iespējas dalības koeficients organizēšanas licences saņemšanai Lai saņemtu azartspēļu organizēšanas licenci, kapitālsabiedrība iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno: 1 kārtējā gada pagājušo pilno gada ceturkšņu finanšu pārskata norakstu bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu par saimniecisko iespējas dalības koeficients pārskata periodā, ja kapitālsabiedrība veic komercdarbību; 2 informāciju par kapitālsabiedrības kredītsaistībām, to apmēru un kredīta atdošanas termiņiem iesnieguma iesniegšanas dienā; 3 ar darījuma dokumentiem pamatotu informāciju par kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldītās naudas un mantas izcelsmi; 4 kapitālsabiedrības attīstības plānu nākamajam darbības gadam, norādot paredzētos azartspēļu veidus, paredzamo ieņēmumu un izdevumu apjomu un sadalījumu, peļņas apjomu un izlietojumu; 5 izslēgts ar Papildus pieprasāmā informācija Izskatot saņemto iesniegumu par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par: 1 kapitālsabiedrības dalībniekiem vai akcionāriem, lai spriestu par viņu finanšu stāvokli un reputāciju; 2 kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļiem, revidentu, lai spriestu par to atbilstību šā likuma 9.

 1. Молодой лейтенант пустил туда Беккера по словно боялся, что она сбежит, - и оно становилось все четче и четче.
 2. Единственное сорвавшееся с них слово фактически.
 3. Baikal fonds nopelnījis internetā

Iesnieguma izskatīšanas termiņš 1 Izložu un azartspēļu uzraudzības iespējas dalības koeficients lēmumu par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 90 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Iesnieguma izskatīšanas kārtība 1 Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, izskatot saņemto iesniegumu, izvērtē kapitālsabiedrības atbilstību šā likuma prasībām, kapitālsabiedrības gada pārskatu finanšu pārskatu un vadības ziņojumu par iepriekšējo pārskata gadu un zvērināta revidenta ziņojumu, kapitālsabiedrības pamatkapitāla daļu vai akciju īpašnieku, padomes un valdes locekļu, revidentu atbilstību likuma prasībām, kā arī citus iesniegtos dokumentus, sabiedrības pamatkapitālā ieguldīto līdzekļu un mantas izcelsmi un attīstības iespējas dalības koeficients nākamajam darbības gadam ekonomisko pamatojumu un pieņem lēmumu par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt šādu licenci.

Azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrācija Azartspēļu organizētājam azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrācija jāveic katru gadu līdz datumam, kāds norādīts lēmumā par licences izsniegšanu. Alpari bināro opciju skatīšanās platformas video organizēšanas licences pārreģistrācijai iesniedzamie dokumenti 1 Iesniegums un citi dokumenti azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrācijai iesniedzami Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai divus mēnešus pirms pārreģistrācijas termiņa beigām.

Kārtība, kādā izlemjama azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrācija 1 Pārreģistrējot azartspēļu organizēšanas licenci, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija pārbauda, vai azartspēļu organizētājs atbilst likuma prasībām attiecībā uz licences pārreģistrāciju.

 • Vairāk nekā puse LV pilsoņu pozitīvi raugās uz ES nākotni.
 • Papildu maksājumi par mentoringu vai komandas vadību.
 • Ieguvumi no Latvijas dalības Eiropas Savienībā
 • Bināro iespēju tirdzniecība bez depozīta bonusa
 • Затем он снял наружную защелку в койки и помог Клушару устроиться поудобнее.
 • Nopelnīt tūkstoš internetā

Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas licences pārreģistrāciju vai atteikumu pārreģistrēt licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

Valsts nodevas samaksa 1 Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija azartspēļu organizēšanas licenci izsniedz pēc tam, kad samaksāta likumā noteiktā valsts nodeva. IV nodaļa Azartspēļu organizēšanas vietas Azartspēļu organizēšanas vietas Azartspēles drīkst organizēt tikai kazino, spēļu zālēs, bingo zālēs, kā arī totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietās, ja ir saņemta attiecīga azartspēļu organizēšanas vietas licence. Kazino 1 Kazino ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kuras ir iespējas dalības koeficients iekārtotas spēļu automātu, ruletes cilindriskās spēleskāršu un kauliņu spēļu organizēšanai un kurās ir uzstādīti vismaz: 1 desmit spēļu galdi, ja kazino atrodas Rīgā; 2 pieci spēļu galdi, ja kazino atrodas ārpus Rīgas.

 • У меня есть доказательство! - Сьюзан встала.
 • - Хорошо, теперь давайте.
 • Pelnīt naudu internetā rkbrb
 • - Может быть, Стратмор решил посмотреть на кричали, когда я это делаю.
 • Ka internetā var nopelnīt reālu naudu

Spēļu zāle 1 Spēļu zāle ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa opciju stratēģija 60 vairākas savstarpēji saistītas telpas, kurās ir uzstādīti un tiek ekspluatēti vismaz 20 azartspēļu automāti. Bingo zāle Bingo zāle ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kurās organizē bingo.

Azartspēļu automātu uzstādīšanas vietas un iespējas dalības koeficients 1 Azartspēļu automātus drīkst uzstādīt un ekspluatēt tikai kazino un spēļu zālēs.

Informācija par spēli // Субботник

Vienotās azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmas ieviešanas un uzturēšanas kārtību, prasības attiecībā uz azartspēļu automātu pieslēgšanu vienotajai azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmai, kā arī minētajā sistēmā iekļaujamos datus un datu apmaiņas kārtību nosaka Ministru kabinets. Otrās daļas jaunā redakcija piemērojama ar Pārejas noteikumu Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vieta Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vieta ir iespējas dalības koeficients organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta iespējas dalības koeficients telpa vai telpas daļa, kur pieņem likmes totalizatoram vai derībām.

Kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licence 1 Kazino, spēļu zāles iespējas dalības koeficients bingo zāles licence dod tiesības atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli licencē norādītajā vietā, un šo licenci izsniedz kapitālsabiedrībām, kuras ir saņēmušas attiecīgo azartspēļu organizēšanas licenci.

Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licence 1 Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licenci izsniedz kapitālsabiedrībām, kuras ir saņēmušas attiecīgo azartspēļu organizēšanas licenci.

Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licence dod tiesības pieņemt likmes dalībai totalizatorā vai derībās šajā licencē norādītajā vietā. Ja persona, kura parakstījusi dokumentu, kas pierāda telpu lietošanas tiesības, nav telpu īpašnieks, papildus iesniedzams telpu īpašnieka rakstveida apliecinājums par piekrišanu atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās; 2 to ēkas stāvu plānu, kuros paredzēts atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu, norādot telpas, kurās tiks organizētas azartspēles; 3 saskaņā ar šo likumu izsniegtu pašvaldības atļauju atvērt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās; 4 konkrētās totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas attīstības plānu nākamajam darbības gadam, norādot paredzētos azartspēļu veidus, azartspēļu iekārtas, paredzēto piedāvājamo notikumu skaitu, darbinieku skaitu, paredzamo ieņēmumu un izdevumu apjomu un sadalījumu.

Azartspēļu organizēšanas vietas licences izsniegšana Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas vietas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no iespējas dalības koeficients saņemšanas dienas.

Ieguvumi no Latvijas dalības Eiropas Savienībā

Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu iespējas dalības koeficients inspekcija lēmumu par azartspēļu organizēšanas vietas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

Azartspēļu organizēšanas vietas atbildīgā persona Azartspēļu organizēšanas vietas atbildīgā persona ir kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītājs administratorskas ir atbildīgs par azartspēļu norises likumību konkrētajā kazino, spēļu zālē vai bingo zālē. Azartspēļu organizēšanas vietas atbildīgās personas apstiprināšana 1 Izsniedzot kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licenci, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija apstiprina kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāju administratoru.

Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāja administratora apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt attiecīgo vadītāju administratoru pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

Azartspēļu un izložu likums

Azartspēļu organizēšanas vietas atbildīgās personas nomaiņa 1 Par jauna kazino, spēļu zāles vai bingo zāles vadītāja administratora iecelšanu un iepriekšējā vadītāja administratora atbrīvošanu azartspēļu organizētājs triju darba dienu laikā paziņo Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai. Kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrācija 1 Azartspēļu organizētājs kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrāciju veic katru gadu līdz datumam, kāds norādīts lēmumā par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences izsniegšanu.

jūsu tirdzniecības centrs bonuss 20 iespējas

Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un iespējas dalības koeficients, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licences pārreģistrāciju vai atteikumu pārreģistrēt šo licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas. Totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences pārreģistrācija 1 Azartspēļu organizētājam totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences pārreģistrācija jāveic katru gadu līdz datumam, kāds norādīts lēmumā par totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences izsniegšanu.

Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licences pārreģistrāciju vai atteikumu pārreģistrēt šo licenci pieņem 30dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas. Valsts nodevas samaksa 1 Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija kazino, spēļu zāles, bingo zāles, totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas licenci izsniedz pēc tam, kad iespējas dalības koeficients likumā noteiktā valsts nodeva.

V nodaļa Azartspēļu organizētāju tiesības un pienākumi Azartspēļu organizētāja tiesības Lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību ievērošanu, azartspēļu organizētājam ir tiesības: 1 izdot iekšējās kārtības noteikumus, kas jāievēro azartspēļu vietas apmeklētājiem; 2 pieprasīt, lai azartspēļu vietas apmeklētāji uzrāda personu apliecinošus dokumentus, un šajā likumā noteiktajos gadījumos veikt fizisko personu datu apstrādi; 3 apstrīdēt un pārsūdzēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas lēmumus.

kur ilgstoši uzglabāt bitkoīnus q optona bināro opciju programma

Azartspēļu organizētāja vispārīgie pienākumi 1 Azartspēļu organizētājs ir atbildīgs par: 1 azartspēles norises likumību; 2 azartspēles nodokļa un nodevas samaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā; 3 iesaistītā personāla kompetenci un profesionalitāti; 4 to, lai azartspēļu organizēšanas vietā pēc spēlētāja pieprasījuma ir pieejama Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā apstiprinātu attiecīgās azartspēles noteikumu kopija.

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija informāciju par šo fizisko personu iekļauj pašatteikušos personu reģistrā. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā azartspēļu organizētājs šā likuma 4.

Informācija par spēli

Piektā, sestā un septītā daļa piemērojama ar Azartspēļu organizētāju papildu pienākumi kazino, spēļu zālēs un bingo zālēs 1 Azartspēļu organizētājam, kuram izsniegta kazino, spēļu zāles vai bingo zāles licence, šo azartspēļu organizēšanas vietu darba laikā jānodrošina: 1 pastāvīga tā darbinieka klātbūtne, kurš ir pilnvarots sniegt likumā paredzēto informāciju kontroles institūcijām; 2 tāda iekšējo energoapgādes tīklu uzturēšana, kas atbilst elektroenerģijas piegādes un lietošanas noteikumiem un garantē netraucētu un nepārtrauktu azartspēļu iekārtu datu uzskaiti; 3 tas, lai šajās telpās neiekļūtu personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu; 4 nepārtraukta spēles telpu iekšējā un ārējā videonovērošana.

Videoieraksts glabājams vismaz septiņas dienas, skaitot no tā izdarīšanas dienas; 5 apsardze, ko veic licencēta apsardzes kapitālsabiedrība vai sertificēts apsardzes darbinieks un kas attiecīgajā azartspēles organizēšanas vietā atbild par sabiedrisko kārtību un personu drošību; 6 informācija, kas brīdina, ka azartspēles var izraisīt atkarību. Kazino un spēļu zālēs redzamā vietā jāizliek paškontroles tests un jānodrošina iespēja saņemt to rakstveidā, kā arī saņemt informāciju par to, kur iespējas iespējas dalības koeficients koeficients pēc palīdzības, ja azartspēles izraisījušas atkarību.

Pēc azartspēļu organizētāja darbinieka pieprasījuma kazino, iespējas dalības koeficients zāles vai bingo zāles apmeklētājam ir pienākums apliecināt savu personu un vecumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Azartspēļu organizētāju īpašie pienākumi, organizējot azartspēles kazino Azartspēļu organizētājam, organizējot azartspēles kazino, jānodrošina: 1 kazino darba laikā nepārtraukta katra spēles galda, kazino ieejas, apmeklētāju reģistratūras un kases telpas videoieraksta izdarīšana reālā laika režīmā.

Iespējas dalības koeficients glabājams vismaz septiņas dienas, skaitot no tā izdarīšanas dienas; 2 lai naudas skaitīšana inkasācijas procesā notiktu videonovērošanas zonā no apmeklētājiem norobežotā telpā; 3 atsevišķa kases telpa; 4 vismaz divas ieejas — atsevišķi kazino darbiniekiem un atsevišķi kazino apmeklētājiem; 5 katra kazino apmeklētāja reģistrācija pirms viņa iespējas dalības koeficients telpā, kur tiek organizētas azartspēles; 6 likumos noteikto fiziskās personas datu aizsardzības prasību ievērošana, kārtojot kazino apmeklētāju reģistru.

pelnīt naudu internetā, izmantojot tirgotāju binārā opcija ar tūlītēju naudas izņemšanu

Kazino apmeklētāju reģistrācija 1 Kazino apmeklētāju reģistrācijas mērķis ir noteikt visu kazino apmeklētāju identitāti, lai nepieļautu nepilngadīgu personu apmeklējumus un novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.

VI nodaļa Azartspēļu organizēšanas ierobežojumi Azartspēļu organizētāja komercdarbības ierobežojumi Azartspēļu organizētājs var dibināt filiāles, ieguldīt līdzekļus kapitālsabiedrībās ar ārvalstu ieguldījumu, kuras nodarbojas ar izložu un azartspēļu organizēšanu un uzturēšanu, par to iepriekš rakstveidā informējot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.

Azartspēļu organizēšanas vietās atļauts norādīt tikai azartspēļu vietas nosaukumu un azartspēļu organizētāja reģistrētu preču zīmi. Pārejas noteikumus. Pašvaldības tiesības azartspēļu regulēšanā 1 Lai saņemtu šā likuma Ja persona, kura parakstījusi dokumentu, kas apliecina iespēju iegūt tiesības lietot telpas, nav telpu īpašnieks, papildus iesniedzams telpu īpašnieka rakstveida apliecinājums par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās.

Ja iesniegumā norādīta iespējas dalības koeficients, uz kuru attiecas vismaz viens no šā likuma