Emitenta opcijas garantē abonēšanas tiesības, Laidienu arhīvs


Monētu kaltuvju oficiālais partneris

Šis lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ir par parakstīšanas garantijas pakalpojumu kvalifikāciju saistībā ar PVN. Akciju parakstīšanas garantijas pakalpojumi parasti attiecas uz situāciju, kad parakstītājs par noteiktu samaksu garantē, ka viņš nopirks vai pieteiksies akciju jaunas emisijas gadījumā uz akciju, kas nevar tikt pārdotas vai uz kurām nevar pieteikties tirgū, daļām.

kā nopelnīt naudu studentam internetā iespējas, to veidi un īpašības

Tādējādi šādu pakalpojumu mērķis ir nodrošināt, ka akciju izdošana vai pārdošana būs pilnībā nodrošināta ar emitenta opcijas garantē abonēšanas emitenta opcijas garantē abonēšanas tiesības vai pircējiem un ka emitents saņems noteiktu kapitāla summu. Šajā lietā noteiktas sabiedrības ar ierobežotu atbildību vēlējās saņemt parakstīšanas garantijas pakalpojumus ar šādu mērķi. Galvenais jautājums ir par to, vai parakstīšanas garantijas pakalpojums ir klasificējams saskaņā ar Sestās PVN direktīvas Šīs direktīvas Parakstīšanas garantijas pakalpojumu klasifikācija ir zināmā mērā sarežģīts uzdevums, ņemot vērā to, ka finanšu tirgus piedāvāto pakalpojumu, kas attiecas uz korporatīvajām finansēm, ekonomiskā realitāte, kas savā būtībā ir dinamiska, vienkārši neatbilst statiskajām, iepriekš noteiktām likumdošanas normām.

Sestās PVN direktīvas bināro opciju apmācības konts. Kredīta piešķiršanu un kredīta starpniecību, kā arī kredīta pārvaldi, ko veic persona, kura piešķir kredītu.

Starpniecību vai jebkurus darījumus ar kredītu garantijām vai jebkuru citu naudas nodrošinājumu, kā arī kredīta garantiju pārvaldi, ko veic persona, kura piešķir kredītu.

Darījumus, ieskaitot starpniecību, izņemot pārvaldi un uzraudzību, ar akcijām un daļām sabiedrībās vai apvienībās, bezseguma parādzīmēm un citiem vērtspapīriem, izņemot: —      dokumentus, kas rada īpašumtiesības uz precēm, —      5.

Normas mērķis ir īstenot Sestās PVN direktīvas 2. Saskaņā ar ML 3. Darījumi ar vērtspapīriem tostarp ietver akciju, daļu vai citu prasījumu tirdzniecību. Saskaņā ar Noteikumu mērķis tostarp ir īstenot Sestās PVN direktīvas II — Fakti un uzdotie jautājumi Lietas faktu rašanās laikā SEB un cita SEB Momsgrupp sabiedrība sniedza pakalpojumus akciju sabiedrībām, kuras gatavojās emitēt jaunas akcijas.

SEB sniegtais pakalpojums ietvēra parakstīšanas garantijas sniegšanu. SEB Momsgrupp uzskatīja, ka parakstīšanas garantijas pakalpojumi bija atbrīvoti no nodokļa un tāpēc par tiem neiekasēja PVN, nedz arī attiecībā uz tiem atskaitījās par PVN. Skatteverket Zviedrijas emitenta opcijas garantē abonēšanas tiesības inspekcija vēlāk veica grupas auditu un uzlika papildu maksājamo PVN par attiecīgo laika periodu. SEB Momsgrupp pārsūdzēja šo lēmumu un zaudēja gan Länsrätten i Stockholms län Stokholmas rajona administratīvā tiesagan Kammarrätten i Stockholm Stokholmas Administratīvā apelācijas tiesa.

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Strīds Regeringsrätten Augstākā administratīvā tiesa būtībā ir par to, vai parakstīšanas garantijas var būt atbrīvotas no nodokļa. Atbilstoši šīs tiesas uzskatam šādas garantijas var tikt sniegtas vai nu neatkarīgi, vai arī kopā ar pakalpojumiem saistībā ar akciju izdošanu.

Vairākas ES normas klasificē parakstīšanas pakalpojumus kā finanšu pakalpojumus.

kvalitātes signāli binārām opcijām bitcoin skaitītājs

Tomēr darbības klasificēšana par finanšu pakalpojumu atbilstoši iekšējā tirgus tiesību aktiem kā tāda nenosaka PVN piemērojamību attiecīgajiem darījumiem. Tiesas sēdē notika zināmas debates par parakstīšanas pakalpojuma garantijas būtību un to, vai tā ir vispārīgās akciju emisijas sastāvdaļa vai papildu elements, un tāpēc, vai pret to nodokļu ziņā jāattiecas tāpat vai kā pret neatkarīgu pakalpojumu.

Noskaidrojās, ka dalībvalstīs parakstīšanas pakalpojumi tiek saprasti dažādi. Dažas [valstis], kā, piemēram, Īrija, par parakstīšanu uzskata vairāku pakalpojumu sniegšanu, ieskaitot ieteikumus par akciju izdošanu, mārketingu un akciju izplatīšanu, un garantiju, ka finanšu iestāde arī parakstīs akcijas.

Tomēr Zviedrijā parakstīšanas garantijas pakalpojumi var notikt un notiek neatkarīgi no citiem pakalpojumiem, interneta investīciju uzraudzība ir saistīti ar akciju izdošanu. SEB, Zviedrija un Skatteverket vienprātīgi uzskata, ka parakstīšanas garantija var tikt sniegta neatkarīgi. To pašu savā rīkojumā noteica arī iesniedzējtiesa.

Papildus tam, tiesas sēdē SEB apstiprināja, ka šajā lietā SEB sniedza garantiju parakstīt akcijas, kaut arī akcijas emitēja cits uzņēmums. Tāpēc, manuprāt, nav šaubu, ka parakstīšanas garantijas pakalpojums šajā lietā aplūkojams atsevišķi un nevis kā papildinājums citiem pakalpojumiem, kas tiek sniegti, emitējot akcijas. B —    Sestās PVN direktīvas Pirms uzsākt trīs attiecīgo noteikumu analīzi, ir jāizdara dažas piezīmes.

Pirmkārt, attiecīgie jēdzieni ir no ES tiesībām neatkarīgi jēdzieni un tāpēc tie interpretējami vienveidīgi, lai izvairītos no PVN sistēmu piemērošanas atšķirībām starp dalībvalstīm  6.

Tie arī ir aplūkojami vispārējā kopējās PVN sistēmas kontekstā  7. Treškārt, nav skaidrs, kāds ir iemesls atbrīvot finanšu darījumus, jo travaux preparatoire neaplūko šo aspektu. Taču saskaņā ar Tiesas judikatūru finansiālu darījumu atbrīvošanas no nodokļa mērķis ir atvieglot grūtības saistībā ar nodokļa bāzes un atskaitāmā PVN summas noteikšanu, kā arī izvairīties no patēriņa kredītu izmaksu palielinājuma  9.

Apdrošināšanas darījumi ir atbrīvoti saskaņā ar Sestās PVN direktīvas Pirmo reizi Tiesa šo jēdzienu definēja lietā CPP  11nospriežot, ka apdrošināšanas darījuma būtiskās pazīmes ir tās, ka apdrošinātājs apmaiņā pret apdrošināšanas prēmijas maksājumu apņemas sniegt apdrošinātajam gadījumā, ja iestāsies apdrošināmais risks, pakalpojumu, par kuru panākta vienošanās, noslēdzot līgumu  No tā mēs varam secināt, ka uzmanība tiek vērsta uz darījuma būtību, nevis uz personu, kas sniedz pakalpojumu, kas nozīmē, ka apdrošināšanas pakalpojumus var sniegt persona, kas nav apdrošināšanas sabiedrība.

SEB, no vienas puses, apgalvo, ka šie kritēriji šajā lietā ir izpildīti un ka darījumi būtu jāuzskata par emitenta opcijas garantē abonēšanas tiesības no nodokļa saskaņā ar Sestās PVN direktīvas apmācība par bināro opciju apmaiņu Skatteverket, no otras puses, uzskata, ka apdrošināšanas darījumam obligāts ir zaudējumu kompensācijas elements.

Tā uzskata, ka, tā kā šajā emitenta opcijas garantē abonēšanas tiesības nav zaudējumu kompensācijas, tad attiecīgie pakalpojumi nevar tikt atbrīvoti saskaņā ar Sestās PVN direktīvas Manuprāt, būtiskā atšķirība starp apdrošināšanas darījumu un šo lietu ir situācijā pēc riska iestāšanās. Apdrošināšanas darījumā viss, kas ir vajadzīgs pēc riska iestāšanās, ir summas, par ko panākta vienošanās, izmaksa vai īpašs izpildījums emitenta opcijas garantē abonēšanas tiesības tāds kā palīdzība apdrošinātajai personai  15 par apdrošinātāja līdzekļiem.

To darot, apdrošinātājs neiegūst neko jaunu  Viņa ieguvums rodas fāzē pirms riska. Turpretim šajā lietā, iestājoties riskam, banka iegūst īpašuma tiesības uz akcijām par cenu, par kuru panākta vienošanās. Tas rada risku, ka samazināsies akciju vērtība un aktivizēsies finanšu izmaksas saistībā ar [daļu] iegūšanu.

Taču attiecībā uz šādu situāciju nevar jau a priori pieņemt, ka tā noslēgsies ar zaudējumiem.

Latviešu tematika: monētas un medaļas

Šī atšķirība, manuprāt, nozīmē, ka, šī situācija nav analoģiska apdrošināšanas darījumam. Tāpēc parakstīšanas garantijas pakalpojumus šajā lietā nevar uzskatīt par apdrošināšanas darījumiem Sestās PVN direktīvas Sestās PVN direktīvas SEB apgalvo, ka tās sniegtie parakstīšanas pakalpojumi saskaņā ar šiem noteikumiem ir atbrīvojami, jo tiem ir tāds pats mērķis kā garantijai, proti, savākt noteiktu summu pašu kapitāla, un ka no aizdevēja vai galvotāja pozīcijām tie ietver tos pašus riskus, ko kredīta piešķiršana.

Skatteverket apgalvo, emitenta opcijas garantē abonēšanas tiesības esošajai situācijai nav piemērojami šie noteikumi, jo tās būtība ir atšķirīga. Saskaņā ar tās viedokli, Sestās PVN direktīvas Saskaņā ar tās teikto, šajā lietā nav tikai runa par pienākumu izmaksāt noteiktu naudas summu, un tāpēc tas nav finanšu darījums Sestās PVN direktīvas izpratnē. Attiecībā uz Sestās PVN direktīvas Turklāt tā emitenta opcijas garantē abonēšanas tiesības, ka definīcija ir pietiekami plaša, lai aptvertu preču piegādātāja piešķirto kredītu atliktā maksājuma veidā  Manuprāt, šī situācija nav vērtējama kā kredīta piešķiršana, jo darījuma būtība ir atšķirīga.

Kad kredīts tiek piešķirts, aizdevējs sagaida aizdotās naudas atmaksu kopā ar procentiem, kas veido viņa atlīdzību. Šajā situācijā banka nepiešķir sabiedrībai naudu, ja risks neiestājas. Gadījumā, ja tas iestājas, tā noteikti neprasa piešķirtās naudas un procentu atmaksu.

Tā vienkārši veic maksājumu apmaiņā pret akcijām, kuras tā iegūst un pēc tam pārdod, lai atgūtu naudu  Šis fakts atkal pierāda, ka šī savstarpējā akciju un naudas apmaiņa būtiski atšķiras no kredīta piešķiršanas.

opciju tirdzniecības apmācības video binārā opciju stratēģija, kas patiešām darbojas

Runājot par Sestās PVN direktīvas Līdz ar to, lai noskaidrotu patieso nozīmi, ir jāskatās konteksts, kādā izteiciens tiek lietots, ņemot vērā Sestās PVN direktīvas uzbūvi  Travaux preparatoires nav minēts, kura valodu versija labāk paskaidro šī noteikuma mērķi. Priekšlikumā Sestajai PVN direktīvai ir tikai noteikts, ka citi B daļā minētie izņēmumi attiecas uz konkrētām jomām — tādām kā apdrošināšana, kredīta izsniegšana un darījumi ar valūtu un biržu, kur tie ir pamatoti ar vispārējās politikas iemesliem, kas ir kopīgi visās dalībvalstīs  Par spīti iepriekš minētajam — es neredzu iemeslu ierobežot Sestās PVN direktīvas Tā kā šīs iestādes var sniegt gan kredīta garantijas, gan arī garantijas plašākā nozīmē, Sestās PVN direktīvas Šis secinājums nemainās tāpēc, ka attiecīgais noteikums ir izņēmums, un tāpēc ir jāinterpretē šauri, jo šauri ne vienmēr nozīmē ierobežoti  Šo potenciāli plašo interpretāciju ierobežo Tiesas judikatūrā paredzētie ierobežojumi šim noteikumam.

Atbilstoši judikatūrai, lai sniegto pakalpojumu varētu uzskatīt par darījumu, kas atbrīvojams no nodokļa, tam, vērtējot vispārīgi, ir jābūt atsevišķam kopumam, kas pilda īpašus un būtiskus šajā noteikumā minētā pakalpojuma uzdevumus  Tas nozīmē, ka attiecīgajam pakalpojumam visam kopumā ir jāattiecas uz finanšu darījumu jomu  Tāpēc rodas jautājums, vai pieņēmums par pienākumu pieteikties uz nepārdotajām akcijām, kas ir emitētas pirmo reizi, viss kopumā attiecas uz finanšu darījumu jomu.

Tiesa vēl nav sniegusi nekādas norādes par nozīmi, kas tieši veido finanšu darījumu. Lietā Tiercé Ladbroke un Derby derību noslēgšana principāla vārdā, kas darbojas emitenta opcijas garantē abonēšanas tiesības slēgšanas komercdarbībā, netika atzīta par finanšu darījumu. Visbeidzot, lietā Swiss Re Germany Holding dzīvības pārapdrošināšanas līgumu portfeļa nodošana netika atzīta par finanšu darījumu  Definīcija tam, kas ir finanšu darījums, jāaplūko, ņemot vērā darījuma ekonomisko kontekstu.

Manuprāt, finanšu iestādes darbības saistībā ar sabiedrības finansēm uzskatāmas par tādām, kas notiek finanšu darījumu jomā, ar iespējamu izņēmumu attiecībā uz tādiem papildu pakalpojumiem, kas var tikt sniegti tādās ar finanšu darījumiem nesaistītās jomās kā mārketings vai juridiskas konsultācijas.

Parakstīšanas garantija kā tāda attiecas uz finanšu darījumu jomu. Turpinājumā ir jāizvērtē, vai parakstīšanas garantijas pakalpojumi izpilda garantēšanas nosacījumus. Šis jēdziens nav definēts direktīvā un arī Tiesas judikatūrā nav ticis izskatīts. Manuprāt, garantija būtībā ir nodrošinājums, ka trešās personas zaudējumus izraisošās rīcības gadījumā persona — garantētājs uzņemsies nepieciešamo izpildījumu, kas parasti ir samaksa, ko nav veicis subjekts — zaudējumu izraisītājs.

greenspan pārdošanas opcija opciju teorijas video

Garantijas var būt arī autonomas, t.