Interneta ieņēmumi konsultē


Iniciatīvas Konsultē vispirms līderi

Aizstāt 1. Izteikt 2.

interneta ieņēmumi konsultē

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora kandidatūru pēc finansu ministra ieteikuma apstiprina Ministru kabinets. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoru amatā ieceļ un darba līgumu ar viņu slēdz finansu ministrs.

Darba līgumā tiek noteiktas Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora tiesības, pienākumi un atbildība, kā arī līguma termiņš.

  • Kontakti Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes.
  • Binārija bināro opciju tirdzniecības reģistrācija
  • Bibliotēkās biežāk meklē konsultācijas par e-pakalpojumiem | SKATIES
  • Однажды в компьютере случился сбой, причину.

Aizstāt 8. Muitas iestāžu amatpersonām, pildot dienesta pienākumus nodokļu administrēšanā, ir tiesības, kas noteiktas šā likuma Papildināt Izteikt Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu darbinieku iecelšana amatā pieņemšana darbā un atbrīvošana no amata atlaišana no darba 1.

interneta ieņēmumi konsultē

Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas darbiniekus ieceļ amatā pieņem darbā saskaņā ar Latvijas Darba likumu kodeksu, kā arī ievērojot to, lai personas atbilst šādiem papildu nosacījumiem: 1 nav sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem, izņemot reabilitētās personas; 2 rīcībspēja nav ierobežota likumā noteiktajā kārtībā. Personas, kuras pretendē uz Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu darbinieku amatiem, stājoties darbā, rakstveidā apliecina, ka uz tām neattiecas šā panta pirmajā daļā minētie ierobežojumi.

interneta ieņēmumi konsultē

Valsts ieņēmumu dienests pārbauda šo ziņu patiesumu. Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu darbinieku atbrīvo no amata atlaiž no darba interneta ieņēmumi konsultē ar Latvijas Darba likumu kodeksu, kā arī šādos gadījumos: 1 tiek pārkāptas Korupcijas novēršanas likuma normas; 2 amatpersona darbinieks ir notiesāta un tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā - neatkarīgi no sodāmības noņemšanas vai dzēšanas; 3 Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudes rezultātā tiek konstatēta neatbilstība šā panta pirmajā daļā noteiktajiem nosacījumiem.

Saņemiet samaksu par USD 600 katru dienu no Google tulkotāja (BEZMAKSAS) visā pasaulē! (Pelniet...

Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu pieņemtos lēmumus izņemot lēmumus par administratīvo sodu uzlikšanu, kas pārsūdzami likumā noteiktajā kārtībā tiesā un rīkojumus var pārsūdzēt rakstveidā 30 kalendāra dienu laikā pēc šo lēmumu vai rīkojumu saņemšanas šādā kārtībā: 1 Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu amatpersonu pieņemtie lēmumi un rīkojumi pārsūdzami attiecīgās teritoriālās iestādes direktoram; 2 Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktoru pieņemtie lēmumi un rīkojumi pārsūdzami Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram; 3 Valsts ieņēmumu dienesta centrālā aparāta amatpersonu pieņemtie lēmumi un rīkojumi pārsūdzami Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram.

Nepareizi piedzīto maksājumu atmaksāšanas un Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu prettiesiskas rīcības vai kļūdas dēļ radušos zaudējumu atlīdzināšanas kārtība"; izteikt otro daļu šādā redakcijā: "2.

interneta ieņēmumi konsultē

Zaudējumus, arī no aprites izslēgtās naudas radītos zaudējumus, kas fiziskajai vai juridiskajai interneta ieņēmumi konsultē radušies Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu prettiesiskas rīcības vai kļūdas dēļ, atlīdzina no valsts budžeta, turklāt atmaksājamā summa tiek palielināta atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajai refinansēšanas likmei šajā periodā. Izslēgt Aizstāt Papildināt pārejas noteikumus ar 5. Šā likuma Valsts prezidents G.

interneta ieņēmumi konsultē