Papildu ienākumu nedēļas nogale


papildu ienākumu nedēļas nogale

Neapliekamais minimums un nodokļa atvieglojums par apgādībā esošajiem šogad tiek saglabāts iepriekšējā līmenī, proti, neapliekamais minimums vispārējā gadījumā ir 75 eiro mēnesī, bet nodokļa atvieglojums par apgādībā esošām personām ir eiro mēnesī. Lai novērstu nodokļu nevienlīdzību personām, kas saņem pensiju saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem, un nopelnīt reālu naudu tiešsaistē, kas saņem vecuma pensiju atbilstoši ārvalsts normatīviem, noteikts, ka vispārējais neapliekamais minimums 75 eiro apmērā tiks piemērots līdz laikam, kad vecuma pensijas saņēmējs būs sasniedzis Latvijā noteikto pensionēšanās vecumu.

papildu ienākumu nedēļas nogale

No Tas taupīs vecāku laiku un ļaus vasaras brīvlaikā par bērnu skolēnu līdz 19 gadu vecumamkas strādā, piemērot divus atvieglojumus. Vecākiem - saglabāt atvieglojumu par apgādībā esošu personu eiro apmērā, un bērnam vasaras brīvlaika darba laikā piemērot neapliekamo minimumu 75 eiro apmērā, radot papildu ienākumu ģimenes papildu ienākumu nedēļas nogale, skaidro Finanšu ministrijā.

papildu ienākumu nedēļas nogale

No jaunā gada attiecībā uz IIN noteikts pienākums, ka kapitālsabiedrībās, kurās neviens darbinieks vai valdes loceklis nesaņem algota darba ienākumus vismaz minimālas algas apmērā, bet kurās konkrētajā mēnesī ir apgrozījums vismaz pieckāršotas minimālās mēneša darba algas apmērā, būs jāmaksā darbaspēka nodokļi par visiem valdes locekļiem no summas, kas ir vismaz minimālās algas apmērā. Jaunā norma paredz palielināt minimālo apgrozījuma apmēru, kas nepieciešams, lai kapitālsabiedrība kvalificētos nodokļu maksāšanai par valdes locekļiem, lai neradītu papildu slogu mazajām kapitālsabiedrībām, kā arī lai novērstu nodokļu plānošanu, maksājot nodokļus katru otro gadu, skaidro Finanšu ministrijā.

papildu ienākumu nedēļas nogale

Patlaban likumā par IIN paredzēts, ka Finanšu ministrijā iepriekš informēja, ka no Šā gada pirmajos mēnešos ministrija sagatavos ziņojumu par iespēju ieviest diferencētu neapliekamo minimumu.