Biržas tirdzniecības ziņas, Biržā sāk Lietuvas valsts uzņēmuma «Ignitis Group» akciju tirdzniecību / Raksts / baitba.com


Twitter Lielo akcionāru strīdu dēļ birža Nasdaq Baltic aptur tirdzniecību ar zāļu ražotāja AS Olainfarm akcijām, liecina biržas paziņojums. Tajā teikts, ka Nasdaq Riga valde piektdien, Taču, ņemot vērā pretrunīgo informāciju masu medijos, kas var kavēt atklātu un godīgu Olainfarm akciju tirdzniecības norisi, vienlaicīgi valde pieņēma lēmumu apturēt tirdzniecību ar kompānijas akcijām biržas tirdzniecības sistēmā ar 1. Biržas noteikumi nosaka, ka tai ir tiesības apturēt tirdzniecību ar emitenta finanšu instrumentiem ārkārtas gadījumos, lai aizsargātu ieguldītāju intereses.

Par šo tēmas aktualitāti neradās šaubu, sakarā ar to, ka finanšu tirdzniecība vienmēr bija populārs ienākumu gūšanas vaids. Un šodien, kad vairāki finanšu dati ir pieejami tīmeklī un tirgot finanšu instrumentus var izmantojot on-line platformas, šis ienākumu gūšanas veids kļuva ļoti populārs.

biržas tirdzniecības ziņas

Biržās tirdzniecība uz ziņām ir pieejama visiem investoriem, jo pat Interneta portālos var atrast finanšu ziņu publikāciju laikus, prognozes un piemērus, kā tos pielietot realitātē. Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz zinātniskās literatūras un statistisko datu analīzi, veikt populārāko ziņu analīzi, izpētīt to ietekmi uz finanšu instrumentiem, izanalizēt ar kādiem vēl tirdzniecības paņēmieniem var savienot biržas tirdzniecību uz ziņām, izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus investoriem par ziņu izmantošanu ieguldīšanās procesā.

Darba rezultātā izanalizēti galvenās finanšu pasaules ziņas: Federal Reserve Rate Announcement; Retail Sales; bezdarba rādītāji; ražošanas biržas tirdzniecības ziņas tirdzniecības bilance; biržas indeksi.

Honkongas Singapūras Forex tirgū tieši bankas ir galvenie spēlētāji un nodrošina to, ka klientu darījumi ar valūtām tiek izpildīti pēc pieprasījuma, gandrīz jebkurā diennakts laikā. Katrā no galvenajiem tirdzniecības centriem mēs redzēsim, ka lielākā daļa banku darbosies normālā darba laikā visu nedēļu, izņemot nedēļas nogales un brīvdienas. Attiecīgajās valstīs - Lielbritānijā, ASV un Japānā, iepriekš minētās pilsētas spēlē nozīmīgu lomu gan kā ekonomiskie, gan finanšu centri - turklāt to nozīme ir biržas tirdzniecības ziņas vien lokāla un reģionāla, bet arī globāla.

Analīze veikta ar monogrāfisko metodi un tehniskas analīzes paņēmienem. Sakarā ar terhnoloģijas attistību, un brīvā laika trūkumu biržas tirdzniecības ziņas laikā ļoti populāra kļuva tirdzniecības algoritmu, jeb biržas tirdzniecības ziņas izmantošana.

This topic is really topical because financial trading nowdays is popular source of additional income. This trading way is avaliable for all investors, because all ko var nopirkt ar bitkoiniem are published in media and there are many portals where everyone can find grapfics and all information about how this news have already influinced financial data.

In addition, there are a lot of books, and information about how to use these published data on practise. Master theses main goals are - analise financial news, and how they infliuence financial markets, find with what trading strategy investors can connect news analyses, make conclusions, and make pracical proposals for invesotors.

biržas tirdzniecības ziņas

In this master theses there are analised such news as - Federal Reserve Rate Announcement; retail sales; uneployment rate; manufactoring indexes; trade balance; stock indexes. Main conclusions of this theses are that this trading way today is really popular because of information avaliability.

But its not best dessision for investors to trade using only financial news, its always nessesary to connect this strategy with tehnical analyses.

biržas tirdzniecības ziņas

Nowdays because of tehnology devolopment many traders strarted to use trading algoritms or robots.