Tirdzniecības noteikumi


Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Ministru kabineta noteikumi Nr.

Mācību filma skolēniem \

Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumos ir lietoti šādi termini: 1.

tirdzniecības noteikumi

Tirgus teritorijā ir tirgus paviljoni, kioski, novietnes, citas slēgtas stacionāras tirdzniecības vietas, tirdzniecības noteikumi, tirdzniecības tirdzniecības noteikumi leteskā ari brīva tirgus teritorija tirdzniecībai no transportlīdzekļiem vai citas speciāli iekārtotas tirdzniecības vietas. Tirgus pārvalda Latvijā reģistrēti uzņēmumi uzņēmējsabiedrības ; 1. Tirdzniecības noteikumi ar pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecību var organizēt kultūras, sporta un citus pasākumus; 1.

tirdzniecības noteikumi

Šie noteikumi attiecas uz visiem tirgiem, kuriem noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss, neatkarīgi no to īpašuma veida, kā arī uz gadatirgiem, izbraukuma tirdzniecību un ielu tirdzniecību. Minētajās tirdzniecības vietās jāievēro ari mazumtirdzniecības noteikumi un citi tirdzniecisko darbību reglamentējoši tiesību akti. Ir šādi tirgi: 3.

tirdzniecības noteikumi

Pārtikas preču tirgos var būt iekārtotas slēgtas stacionāras tirdzniecības vietas tirdzniecībai ar nepārtikas precēm, kā arī norobežotas vietas tirdzniecībai ar dzīviem putniem un dzīvniekiem; 3. Tirgoties Latvijas tirgos ir tiesīgi: 4.

tirdzniecības noteikumi

Latvijas Republikā reģistrētie uzņēmumi uzņēmējsabiedrības tālāk tekstā — "juridiskās personas"kuru reģistrācijas dokumentos kā uzņēmējdarbības veids ir paredzēta tirdzniecība; 4. Latvijas Republikas iedzīvotāji tālāk tekstā—"fiziskās personas"kuri realizē šādas preces: 4.

Rīgā Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības vietu reģistrācijas kārtību, prasības transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības un tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju turpmāk - tirdzniecības numura zīmes izmantošanas kārtību. Noteikumi neattiecas uz traktortehniku, tās piekabēm un numurētiem agregātiem.

Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas iedzīvotāji, kuri realizē pašu izaudzētus augļus, ogas un dārzeņus; 4. Tirgus administrācijai jārada labvēlīgi priekšnoteikumi vietējiem zemniekiem un zvejniekiem, attiecīgās pilsētas rajona, pagasta juridiskajām un fiziskajām personām pašu ražotās produkcijas realizācijai. Ielu tirdzniecības vietās ir tiesīgas tirgoties juridiskās un fiziskās personas, kā ari individuālā darba veicēji, kuri realizē šādas preces: 6.

  • Ar piesaistīto opciju tirdzniecību
  • Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos,… - Latvijas Vēstnesis
  • Demonstrācijas konts
  • Uzrādīt akciju opciju
  • Normatīvie akti | baitba.com