Pārskati par galvenajiem tiešsaistes ieņēmumiem


Drukāt Valsts kasei kā Finanšu ministrijas pakļautībā esošai tiešās pārvaldes iestādei saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību ir deleģēts organizēt valsts budžeta izpildi un finanšu uzskaiti, nodrošināt asignējumu piešķiršanu un budžeta iestāžu maksājumu veikšanu gadskārtējā valsts budžeta apropriācijas ietvaros.

pārskati par galvenajiem tiešsaistes ieņēmumiem maxmarkets binārās opcijas

Realizējot valsts budžeta izpildi, Valsts kase uztur Valsts budžeta izpildes sistēmu, kurā budžeta izpildītājiem atver budžeta kontus, piešķir asignējumus saskaņā ar finansēšanas plāniem, nodrošina budžeta iestāžu maksājumus, pieņemot tos izpildei gan maksājumu dokumentu veidā, gan tiešsaistes režīmā eKasē, uzskaita budžeta finansēto institūciju budžeta izpildes darījumus, uzraugot to atbilstību gadskārtējā valsts budžeta apropriācijai, un uzskaita valsts budžeta ieņēmumus, kā arī sniedz informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par iemaksātajiem nodokļiem un nodevām.

Nodrošinot vienotu valsts finanšu uzskaiti, Valsts kase izstrādā normatīvos aktus par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaiti, nosakot vienotus grāmatvedības uzskaites principus, vienotu grāmatvedības kontu plānu un Ministru kabineta apstiprinātām klasifikācijām atbilstošu pārskatu sistēmu, kas ļauj iegūt informāciju par budžeta izpildi gan pēc naudas plūsmas, gan uzkrāšanas grāmatvedības principiem.

pārskati par galvenajiem tiešsaistes ieņēmumiem skaidrākie bināro opciju signāli

Valsts un pašvaldību budžeta iestāžu sniegto pārskatu apkopošanu nodrošina vienotā budžeta pārskatu sistēmā, kuru izmanto ne tikai Valsts kase, pārskati par galvenajiem tiešsaistes ieņēmumiem arī Finanšu ministrija, Valsts kontrole, Latvijas Banka, Centrālā statistikas pārvalde un citas valsts pārvaldes iestādes. Speciālā datu izplatīšanas standarta ietvaros Valsts kases sagatavotā oficiālā statistika attiecībā uz datu kategorijām "Vispārējās valdības darījumi", "Centrālās valdības darījumi", "Centrālās valdības parāds" publicējamiem valsts parāda, konsolidētā kopbudžeta un valsts konsolidētā budžeta izpildes mēneša pārskatu Valsts kases administratīvo datu rādītājiem pieejama sadaļā SDDS Fiscal Data un tiek atjaunota nākamajā darbdienā pēc nākamā mēneša

pārskati par galvenajiem tiešsaistes ieņēmumiem naudas pārvaldības pieaugums dienā