Tiešsaistes izglītība


tiešsaistes izglītība

Projekta kopējais finansējums ir 49 Ir identificētas trīs galvenās attīstības jomas: 1 dzīves un karjeras prasmes; 2 mācīšanās un inovācijas prasmes; 3 informācijas, plašsaziņas līdzekļu un tehnoloģiju prasmes. Tās ir definēti kā transversālās kompetences, kas uzlabo mācību sasniegumu nodrošināšanu, tostarp mūžizglītībā.

tiešsaistes izglītība

Lai arī visas tiešsaistes izglītība pamatprasmes tiek izstrādātas maģistra studiju programmā, kas izstrādāta MA-EduTech projektā, galvenā uzmanība tiek pievērsta informācijas, mediju un tehnoloģiju prasmēm inovāciju atbalstīšanā. Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes: Projekta konsorcijs attīstīs un apvienos jauno dalībvalstu jaunrades apvienoto mācību programmu.

Attālinātā jeb neklātienes mācīšanās

Programmas mērķis ir nodrošināt izglītotājam prasmes, kas ļautu atrisināt problēmas radoši mācīt un rosināt savus studentus virzīties uz inovāciju attīstību, izmantojot digitālus risinājumus. Sadarbību veido divas augstskolas Tartu Universitāte un Rīgas Tehniskā universitātekas specializējas izglītības tehnoloģijās un viena augstskola Utrehtas Universitāte - Nīderlandekas specializējas jaukta tipa un uz problēmām balstītās mācībās.

Sadarbības partneris:.

tiešsaistes izglītība