Reālo iespēju koncepcija, Par Nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšanu


Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Koncepcija valsts stratēģijai rūpniecībā Iesniegta konceptuālai izskatīšanai Šajā situācijā svarīgi ir pamatoties uz rūpniecības attīstības koncepciju un stratēģiju. Koncepcijai būtu jādod atbilde uz jautājumu, kādai jābūt rūpniecības struktūrai, tās lielumam, kādas nozares ir atbalstāmas kā prioritāras valsts kopējā tautsaimniecības attīstības kontekstā.

Saeima apstiprina Valsts aizsardzības koncepciju Koncepcija investīciju projekti monero valsts aizsardzības stratēģiskos pamatprincipus un nosaka galvenos soļus, lai stiprinātu valsts aizsardzību un attīstītu nacionālās spējas. Šī Valsts aizsardzības koncepcija skaidri dara zināmu, ka esam gatavi aizsargāt savu valsti, kas ir būtisks priekšnosacījums, lai krīzes gadījumā sekmīgi sadarbotos ar sabiedrotajiem.

reālo iespēju koncepcija kā nopelnīt naudu studentam brīvajā laikā

Jaunā Valsts aizsardzības koncepcija arī uzsver visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas nozīmi, kā arī norāda uz nepieciešamību stiprināt Nacionālos bruņotos spēkus, aicinot arvien vairāk sabiedrības locekļu brīvprātīgi iesaistīties Zemessardzē. Valsts aizsardzības koncepcijā secināts, ka pastāvošās starptautiskās kārtības tendences šobrīd raksturo spēka politika, un izmaiņas starptautiskajā drošības vidē aizvien ir reālo iespēju koncepcija prognozējamas.

Latviju turpina ietekmēt globālie drošības izaicinājumi, tomēr būtiskākais izaicinājums valsts drošībai saistās ar Krievijas ambīcijām un interesēm tās pierobežā.

reālo iespēju koncepcija citātu diagrammas binārām opcijām

Jaunās Valsts aizsardzības koncepcijas pamatā ir četri atturēšanas un aizsardzības politikas principi  — Nacionālo bruņoto spēku stiprināšana, visaptverošas valsts aizsardzības ieviešana, NATO kolektīvā aizsardzība un starptautiskā sadarbība.

Lai nodrošinātu Nacionālo bruņotu spēku un to kaujas gatavības spēju nepārtrauktu attīstību un uzturēšanu, regulāri jāorganizē dažāda līmeņa militārās mācības reālas potenciālās karadarbības vidē, kurās tiek iesaistīts viss bruņoto spēku personālsastāvs.

Latvijas bruņotajiem spēkiem arī jānodrošina uzņemošās valsts atbalsts sabiedrotajiem spēkiem miera laikā un krīzes sākumā. Tā kā Latvijas hibrīdapdraudējuma līmenis ir paaugstināts, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, valsts drošības iestādēm un citām atbildīgajām institūcijām ir arī jāturpina attīstīt spējas identificēt pret valsti īstenotās hibrīdkara aktivitātes.

reālo iespēju koncepcija bināro opciju 24 iespēju demo konts

NATO spēku klātbūtne Latvijā ir apliecinājums sabiedroto valstu gatavībai atbalstīt Latviju, nodrošinot skaidru atturēšanas signālu.

Tāpēc jāturpina Latvijā izvietotās paplašinātās sabiedroto spēku kaujas grupas stiprināšana, lai pilnveidotu šīs vienības spēju atbalstīt Latvijas aizsardzību un atturēšanu.

reālo iespēju koncepcija binārs robots elly

Īpaši būtiski ir pastiprināt sabiedroto klātbūtni ar tālās darbības spējām, kā uguns atbalsts, pretgaisa aizsardzība un krasta un ostu aizsardzība. Starptautiskās sadarbības jomā Latvijai arī turpmāk jāturpina padziļināta sadarbība ar ASV, kā arī reālo iespēju koncepcija sadarbība ar citām valstīm — Kanādu, Apvienoto Karalisti, pārējām Baltijas valstīm, Poliju, Franciju, Vāciju, Ziemeļvalstīm, Ukrainu un Gruziju, kā arī visām deviņām valstīm, kuras ietilpst Reālo iespēju koncepcija esošajā NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupā.

Tāpat Latvija turpinās sniegt ieguldījumu starptautiskajās operācijās un spēku struktūrās, tādējādi stiprinot kopējo drošību un organizāciju rīcībspēju, kā arī uzturot un paaugstinot Nacionālo bruņoto spēku kaujas gatavību.

reālo iespēju koncepcija nav pirmā iemaksa, kā nopelnīt naudu

Visaptveroša valsts aizsardzības mērķis ir veicināt sabiedrības gatavības kultūru, lai iedzīvotāji mērķtiecīgi sagatavotos krīzes situācijām, padziļināt valsts institūciju sadarbību, kā arī stiprināt valsts, nevalstiskā un privātā sektora partnerību. Koncepcija paredz paaugstināt sabiedrības izpratni par iespējām aizsargāt sevi, savu ģimeni un Latvijas valsti, jo apdraudējuma un krīzes gadījumā izšķiroša loma ir sabiedrības spējai pašorganizēties.

Ievads Nacionālās drošības koncepcija turpmāk - Koncepcija ir uz Valsts apdraudējuma analīzes pamata sagatavots dokuments, kurā noteikti valsts apdraudējuma novēršanas stratēģiskie pamatprincipi un prioritātes, kas jāņem vērā, izstrādājot jaunus politikas plānošanas dokumentus, tiesību aktus un rīcības plānus nacionālās drošības jomā. Valsts apdraudējuma analīzē un šajā Koncepcijā ir aplūkoti draudi, kas tieši un pastarpināti ietekmē Latvijas nacionālo drošību un ir saistīti ar izmaiņām starptautiskajā drošības vidē, militārajām aktivitātēm Latvijas robežu tuvumā, starptautiskā terorisma tendencēm, kiberdrošību, kā arī atsevišķu ārvalstu centieniem ar politiskiem, humanitāriem, informatīviem un ekonomiskiem līdzekļiem ietekmēt Latvijas sabiedrības vienotību, valsts ārpolitisko orientāciju un iekšpolitisko stabilitāti.

Visaptverošas valsts aizsardzības kontekstā jāturpina stiprināt arī Zemessardzi un Jaunsardzi, jo šīs struktūras piedāvā iespēju katram pilsonim sagatavoties potenciālajam apdraudējumam, vienlaikus neatsakoties no civilās dzīves. Tāpat neatņemama visaptverošas valsts aizsardzības daļa ir kiberdrošība un informācijas tehnoloģiju sistēmu noturība.

Image Foto: srž. Reālo iespēju koncepcija norāda gan uz nepieciešamību stiprināt Nacionālos bruņotos spēkus, aicinot arvien vairāk sabiedrības locekļu brīvprātīgi iesaistīties Zemessardzē, gan uz visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas nozīmi, stiprinot sabiedrības noturību miera laikā un nosakot aizsardzības uzdevumus potenciālā kara gadījumā. Globālā nedrošība un agresors kaimiņos Valsts aizsardzības koncepcijā secināts, ka pastāvošās starptautiskās kārtības tendences šobrīd raksturo spēka politika, un izmaiņas starptautiskajā drošības vidē aizvien ir grūti prognozējamas. Tieši tādēļ valstu bruņotajiem spēkiem būs arvien pieaugoša nozīme starptautiskajās attiecībās, jo spēka politika var būt bīstama tām valstīm, kuras atrodas ģeogrāfiski tuvu ambiciozajām lielvarām, tai skaitā — Latvijai, radot nepieciešamību vēl vairāk stiprināt NATO valstu vienotību un militārās spējas.

Izšķiroša loma Latvijas valsts teritoriālajā aizsardzībā ir Zemessardzei, reālo iespēju koncepcija Valsts aizsardzības koncepcija paredz, ka līdz Kā vēl viens nozīmīgs valsts aizsardzības aspekts ilgtermiņā ir nacionālās aizsardzības industrijas attīstība un stiprināšana.

Prioritāte šobrīd ir bezpilota sistēmu attīstība, bruņojums, Nacionālo bruņoto spēku atbalsta un kaujas tehnikas uzturēšana, karavīru individuālā ekipējuma sistēmas un to sastāvdaļas, kiberdrošība, kā arī informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

reālo iespēju koncepcija ievārījumu tirdzniecības konditoreja

Valsts aizsardzības koncepcija ir galvenais aizsardzības nozares plānošanas dokuments, kuru izstrādā, balstoties uz Nacionālo drošības koncepciju un Militāro draudu analīzi. Saskaņā ar Nacionālās drošības likuma Iesaistot sabiedrību Valsts aizsardzības koncepcijas izstrādē, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centrs sadarbībā ar Aizsardzības ministriju