Kādu interneta ienākumu izvēlēties


Lidija Dārziņa LV portāls Fiziskajai personai pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā VID kā nodokļu maksātājai — saimnieciskās darbības veicējai —, norādot jomu, kurā persona veiks saimniecisko darbību.

kādu interneta ienākumu izvēlēties

Jāizvēlas kādu interneta ienākumu izvēlēties režīms. Ja izvēlas maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli par ienākumiem no saimnieciskās darbības, ienākumu nosaka kā ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpību.

kādu interneta ienākumu izvēlēties

Saimnieciskās darbības veicējs uzskaita gan ieņēmumus, gan izdevumus. Līdz Nodokli aprēķina par gadu, iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju no sekojošā gada 1. Saimnieciskās darbības ienākumam ir tiesības piemērot neapliekamo minimumu, nodokļa atvieglojumus un attaisnotos izdevumus.

kādu interneta ienākumu izvēlēties

Ja ienākumi no gada sākuma ir mazāki par 50 eiro, obligātās iemaksas var neveikt. Ja ienākumi mēnesī sasniedz eiro, obligātās iemaksas veic no brīvi izvēlēta obligāto iemaksu objekta, kurš nedrīkst būt mazāks par eiro mēnesī.

Par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju var reģistrēties, iesniedzot pieteikumu līdz pirmstaksācijas gada Ar mikrouzņēmumu nodokli apliek mikrouzņēmuma apgrozījumu ieņēmumus. Mikrouzņēmumu nodokli var maksāt, ja saimnieciskās darbības ieņēmumi — apgrozījums — kalendāra gadā nepārsniedz 40  eiro; mikrouzņēmuma darbinieka arī īpašnieka ienākums nepārsniedz  eiro mēnesī.

kādu interneta ienākumu izvēlēties

Fiziskā persona kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieks vienlaikus var tikt nodarbināta tikai vienā mikrouzņēmumā. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir sociāli apdrošināts.

Kurš no nodokļu maksāšanas režīmiem izdevīgāks, jārēķina pašam, jo svarīgi ir arī izdevumi, kas ir konkrētajā mazā biznesa nodarbē.

Nauda Tirgošanās internetā bez raizēm un nodokļiem? Cik legāla ir savu drēbju, mēbeļu un citu mantu pārdošanu tālāk, piemēram, portālā andelemandele.

Informācija saimnieciskās darbības veicējiem ir atrodama VID mājaslapā. Jautājumu iesniegšanas noteikumi Labs saturs.

kādu interneta ienākumu izvēlēties