Aktīvie ieņēmumi tīklā, Jaunākais izdevums


Jaunākais izdevums

Tiesību akts ir zaudējis spēku. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.

 1. Kā ātri nopelnīt 600 tūkstošus
 2. Demonstrācijas konts binārajām opcijām ir
 3. Sūtīt e-pastā Negatīvi koncerna rezultātus galvenokārt ietekmēja mazāka Daugavas HES izstrāde, savukārt "Latvenergo" koncerna negūtie ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas par regulēto tarifu Latvijā

Rīgā Telekomunikāciju pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodika stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas laikrakstā " Latvijas Vēstnesis ". Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja I. Šteinbuka Telekomunikāciju pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodika I nodaļa Lietotie termini 1.

Informācijas panelis

Šajā metodikā ir lietoti šādi termini: 1. Aktivitāte - viena no vairākām darbībām vai vienīgā darbība, kas nepieciešama, lai nodrošinātu noteikta telekomunikāciju pakalpojuma sniegšanu.

 • "Latvenergo" arī šogad iespaidīga peļņa - 30 miljoni eiro - baitba.com
 • Informācijas panelis - Analytics Palīdzība
 • Atalgojuma reklāmu pārskata izmantošana (beta versija) - Google AdMob Palīdzība
 • Tajā pašā periodā grupas BITES grupas EBITDA peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas sasniedza 8,3 miljonus eiro un palielinājās par 40 procentiem salīdzinājumā ar pagājušā gada rezultātiem.
 • Zaudējis spēku - Par Telekomunikāciju pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku
 • Darbs internetā ar pielikumiem
 • Video tirdzniecības binārās opcijas pēc jaunumiem
 • Kā ātri nopelnīt tūkstoti

Aktīvs - grāmatvedības bilances daļa, kurā atspoguļoti un sagrupēti pēc to funkcionālās lomas uzņēmuma līdzekļi: nemateriālie ieguldījumi, pamatlīdzekļi, ilgtermiņa ieguldījumi, apgrozāmie līdzekļi, naudas līdzekļi. Balss telefonijas pakalpojumi - publiski pieejams telekomunikāciju pakalpojums, kas komerciālos nolūkos nodrošina runas signālu pārraidi starp publiskajam telekomunikāciju tīklam vai publisko telekomunikāciju tīklu noteiktiem pieslēguma punktiem pieslēgtām telekomunikāciju gala iekārtām reālā laika mērogā.

Bruto ieņēmumi - kopējie ieņēmumi, ko uzņēmums guvis no savas darbības, preču un pakalpojumu pārdošanas.

Pērnā gada beigās kopējais zemsprieguma un vidsprieguma elektrolīniju garums bija 93 kilometri. Kabeļu līniju īpatsvars kopējā elektrolīniju apjomā

Izmaksu kopkonts - izmaksu uzskaites sistēmā ietilpstošs konts, kurā tiek uzkrātas izmaksas. Izmaksu virzītājs - faktors, kas saista izmaksu kontus, pamatojoties uz cēloņsakarību.

"Sadales tīkla" provizoriskā peļņa pērn - 33,743 miljoni eiro

Izmaksu uzkrāšana - izmaksu ievadīšana izmaksu uzskaites sistēmā. Izmantotais kapitāls - uzņēmuma piesaistīto pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu kopsumma. Īpašā piekļuve kā darbojas Bitcoin maks pieslēguma noteikumi aktīvie ieņēmumi tīklā fiksētajam telekomunikāciju tīklam, kas nodrošināti telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem un kas var atšķirties no parastajiem abonentu pieslēgumu noteikumiem.

Kārtējo izmaksu uzskaite - uzņēmuma izmaksu uzskaite, ņemot vērā aktīvu vērtību pēc pārvērtēšanas un ievērojot kapitāla uzturēšanas principus.

aktīvie ieņēmumi tīklā

Nomātā līnija - publiskajā telekomunikāciju tīklā izdalīts vai izveidots pastāvīgs sakaru kanāls signālu pārraidei starp diviem abonenta norādītajiem pieslēguma punktiem, neizmantojot komutācijas iekārtas. Aktīvie ieņēmumi tīklā uzskaites sistēma - uzņēmuma grāmatvedības sistēma un ar to saistītās vadības grāmatvedības sistēmas.

Starpsavienojums - fiziskie un loģiskie dažādu publisko telekomunikāciju tīklu savienojumi, kas ļauj viena publiskā telekomunikāciju tīkla abonentiem sazināties ar cita publiskā telekomunikāciju tīkla abonentiem vai piekļūt pakalpojumiem, kurus sniedz cits publiskā telekomunikāciju tīkla uzņēmums.

Telekomunikāciju pakalpojumu lietotāji - fiziskās un juridiskās personas, kuras izmanto vai pieprasa publiski pieejamus telekomunikāciju pakalpojumus.

 • BITE Latvija ieņēmumi palielinājušies gandrīz trīs reizes :: Dienas Bizness
 • Avots: galvenie reklamēšanas tīkli, kuros esat ieguvis lietotājus.
 • Pēc izvēles nopērkams
 • Akciju opcijas ir vislabākās
 • Kas ir bināro opciju tirdzniecība

Telekomunikāciju pakalpojumu tirgus - viena noteikta veida telekomunikāciju pakalpojums, kas izvērtēts saistībā ar noteiktu ģeogrāfisko teritoriju. Telekomunikāciju uzņēmums ar būtisku ietekmi tirgū - publiskā telekomunikāciju tīkla operators vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs, kura ietekmi konkrētā tirgū Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija turpmāk - regulators ir atzinusi par būtisku.

aktīvie ieņēmumi tīklā

Tīkla elements - telekomunikāciju tīkla iekārta vai iekārtu grupa, kas telekomunikāciju tīklā nodrošina noteiktas funkcijas izpildi. Tīrie ieņēmumi - uzņēmuma darbības, preču un pakalpojumu pārdošanas rezultātā gūtie ieņēmumi, no kuriem atskaitītas atlaides, nodokļi un vēl nesaņemtā samaksa par sniegtajiem pakalpojumiem.

Atalgojuma reklāmu pārskata izmantošana (beta versija)

Transferta maksājumi - maksājumi par uzņēmuma ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem, kas tehniski pielīdzināmi starpsavienojumu pakalpojumiem.

II nodaļa Vispārīgie noteikumi 2.

aktīvie ieņēmumi tīklā

Metodika aktīvie ieņēmumi tīklā izmaksu uzskaites, aprēķināšanas un attiecināšanas principus, lai nodrošinātu izmaksām tuvinātu tarifu piemērošanu balss telefonijas, nomāto līniju, īpašās piekļuves un starpsavienojumu pakalpojumiem.

Metodika ir saistoša telekomunikāciju uzņēmumiem turpmāk - uzņēmumskuri sniedz: 3.