Iespēju diskusiju stratēģijas, Lielais jautājums. Latvijas nākotnes stratēģijas diskusija


Nosūtīt iesniegumu

Attīstības stratēģija Latvijai. Atslēgas vārds - iespēju diskusiju stratēģijas Tā mērķis ir izstrādāt un apspriest iespēju diskusiju stratēģijas, uz nākotni orientētas Latvijas sociāli ekonomiskās attīstības stratēģijas iespējas un nepieciešamību.

Piedāvājam projekta pirmās diskusijas, kas notika Būtiskākajos jautājumos ekspertu vidū pastāv vienprātība par Latvijas attīstības vīziju. Pastāvošās stratēģijas pietiekami labi atspoguļo reālo situāciju, kā arī pareizi definē vēlamos attīstības mērķus. Šādā ziņā šīs stratēģijas veicina pozitīvo attīstību. Tas attiecas gan uz Nacionālo attīstības plānu NAP laika posmam no Taču acīmredzams ir arī tas, ka šīs stratēģijas pagaidām netiek efektīvi īstenotas.

Tas liek domāt, ka gan šiem dokumentiem, gan sabiedrībai kopumā ir skaidrība par vēlamajiem mērķiem, bet trūkst skaidrības par prioritātēm.

Jāsāk diskusija par to, kuri mērķi ir svarīgākie. Ierobežoto resursu situācijā jālemj, kas jāupurē, lai sasniegtu prioritāros mērķus.

 • Vidzemes plānošanas reģions
 • Uzmanības centrā būs jautājumi par muzeja krājuma lomu
 • Bioekonomikas stratēģija vēl krustcelēs | baitba.com
 • Bioekonomikas stratēģija vēl krustcelēs | baitba.com
 • Piedalies diskusijā par Latvijas attīstību - A4D
 • Interneta ieņēmumi ar naudas izņemšanu
 • Kādi cilvēki pelna lielu naudu

Šādi politiski lēmumi nav iespējami, ja par tiem nav izpratnes sabiedrībā. No diskusijā teiktā izriet divas principiālas problēmas, kas apdraud Latvijas ilgtermiņa sociālekonomisko attīstību. Pirmais ir ierobežotie sociālie un cilvēkkapitāla resursi, otrais - valsts politiskā nespēja aktīvi rīkoties, lai veicinātu sociālekonomisko attīstību. Labklājības modeļu analīze skar abus aspektus, norādot ne tikai uz problēmām, bet arī, vedinot uz domām par iespējamiem risinājumiem.

Runājot par pirmo aspektu, labklājības sabiedrības, it īpaši to ziemeļvalstu variantā, pamatnostādnēs akcentē sociālā un cilvēkkapitāla izšķirošo nozīmi.

Saistītie raksti

Tā trūkums Latvijā ir uzskatāms par vienu no galvenajiem šķēršļiem sabiedrības attīstībai, tajā skaitā arī ekonomikas jomā. Latvijas sabiedrībā trūkst sociālā kapitāla uzticības un solidaritātes. Tam ir divi negatīvi efekti: pirmais ir vispārējās ekonomiskās darbības efektivitātes samazināšanās kopumā.

Otrais ir sociālā atstumtība, kas īpaši skar divas lielas sociālā riska grupas - bezdarbniekus un jauniešus. Labklājības sabiedrības koncepcija pastāv, pateicoties pārliecībai, ka valsts spēj apzināti palielināt sociālo kapitālu. Tas ir sasniedzams, radot sociālo un ekonomisko drošību, kurā uzticēšanās un solidaritāte starp indivīdiem kļūst vieglāka.

iespēju diskusiju stratēģijas mācību bināro opciju video

Tikpat aktuāls ir cilvēkkapitāla palielināšanas izaicinājums. Diemžēl diskusija vēlreiz parādīja, ka, neņemot vērā problēmas apzināšanos un attīstības koncepciju pastāvēšanu, cilvēkkapitāla problēma kļūst arvien asāka. Latvijā tiek tērēts iepriekšējo paaudžu intelektuālais kapitāls, kaut arī ir skaidrs, ka paļaušanās uz lēto darbaspēku kā ekonomiskās izaugsmes resursu ir strupceļš.

Ekspertu vidū valda vienprātība, ka valstij ir aktīvi jārīkojas, lai vairotu sabiedrības cilvēkkapitālu.

 1. Lielais jautājums. Latvijas nākotnes stratēģijas diskusija / Ieraksts / baitba.com
 2. Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana Vidzemē diskutēs par reģiona viedās specializācijas iespējām Šā gada
 3. DISKUSIJA: Dizaina krājuma veidošana: meklējot nākotnes iespējas un stratēģijas
 4. Wma binārās opcijas

Piemēram, doma, ka nepieciešams investīciju palielinājums izglītībā un zinātnē, neizraisa lielas diskusijas. Taču nav vienprātības par to, kāds būtu optimāls šo investīciju sociālais profils.

iespēju diskusiju stratēģijas variants romiešu to

Cik liela daļa no ierobežotajiem resursiem jāinvestē elitārajā izglītībā un zinātniskajos projektos un cik liela daļa jātērē, lai paaugstinātu vidējo izglītības līmeni, garantējot tās sociālo pieejamību un izplatību? Labklājības sabiedrības koncepcija paredz, ka tieši cilvēkkapitāla plašums un sociālās izslēgšanas novēršana ir fundamentālie sociālekonomiskās attīstības priekšnoteikumi.

Tā noliedz «izcilības saliņu ignorances jūrā» modeli. Šajā kontekstā sociālā un cilvēkkapitāla veicināšana kļūst par vērtību jautājumu. Labklājības sabiedrības koncepcijas vērtību iespēju diskusiju stratēģijas ir sociālā vienlīdzība, kas izpaužas vienlīdzīgu iespēju garantēšanā.

Mūsdienīga šīs vērtības interpretācija vienlīdzību traktētu kā sociālo iekļaušanu.

Account Options

Šeit nonākam līdz svarīgajam jautājumam, par kuru Latvijas sabiedrībā, kā arī ekspertu vidū nav vienprātības: cik lielā mērā valsts var veicināt sociālo vienlīdzību, neizskaužot indivīda brīvību iespēju diskusiju stratēģijas tirgus ekonomikas efektivitāti.

Izvirzot labklājības sabiedrības koncepciju, ceram veicināt atklātu un brīvu vērtību diskusiju arī Latvijā.

iespēju diskusiju stratēģijas trīsstūra formas tirdzniecībā

No diskusijas izriet arī secinājumi attiecībā uz otro minēto problēmu - valsts un politisko institūciju lomu sociālekonomiskās attīstības veicināšanā.