Īsu iespēju pārskati


Latvijas Bankas ekonomiste Foto: Shutterstock Jauna pandēmijas saasinājuma fonā labas ziņas var izklausīties kā atskaņas no pagājušiem laikiem vai citas realitātes, un runāt par izaugsmi var šķist gandrīz neiederīgi.

īsu iespēju pārskati

Tomēr pēc krituma 2. To rādīja arī pieejamie mēnešu dati, piemēram, izlaides dinamika apstrādes rūpniecībā, apgrozījuma īsu iespēju pārskati tirdzniecības apakšnozarēs, preču eksports, automobiļu pirmreizējā reģistrācija, kā arī noskaņojuma aptauju dati. Saskaņā ar Centrālās statistikas CSP pārvaldes ātro novērtējumu šā gada 3.

Kā darbojas pārskats pirms palaišanas

Piesardzība neļāva īsu iespēju pārskati būt vēl spēcīgākam. Pat būtiski mazinātu sociālo ierobežojumu apstākļos viss atliktais patēriņš vairs nebija īstenojams piemēram, Dziesmu svētki, mūzikas festivāli. Tāpat saslimšanas risku dēļ starpvalstu ceļošana saglabājās maz iedvesmojoša, ko pastiprināja iespējamība, ka ceļojums varētu beigties ar negaidītu papildu atvaļinājumu pašizolācijā.

Apstrādes rūpniecība pamazām atguvās no Covid šoka, jūlijā-augustā vairākām  apakšnozarēm sasniedzot pirmskrīzes ražošanas apjomu.

īsu iespēju pārskati

Būtisks pozitīvs pienesums veidojās kokapstrādes ietekmē, kurai vairāki faktori šogad ir labvēlīgāki nekā pērn, kad kā Helovīna mošķi darbojās mizgrauži, pieprasījuma un cenu kritums.

Lai gan kā ātri nopelnīt 20 atvēršana un sociālo ierobežojumu mazināšana 3.

Mazumtirdzniecība strauji atdzīvojās pēc ierobežojumu atcelšanas un 3.

Nozari 4. Turklāt atšķirībā no Covid pirmā viļņa arī tiešsaistes tirdzniecības iespējas uzņēmumiem, kas šajā jomā agrāk vēl nebija startējuši, ir uzlabojušās.

īsu iespēju pārskati

IKP nozaru un izlietojuma komponentu dalījumā būs iespējams vērtēt pēc mēneša. Tomēr no īstermiņa datiem lēšams, ka, ekonomiskajai aktivitātei kopumā augot un uzlabojoties gan patērētāju noskaņojumam, gan iespējām īstenot atlikto patēriņu, privātais patēriņš 3.

Footer menu

Arī ārējā tirdzniecība kļuvusi intensīvāka. Tikmēr sekmīgāku investīciju attīstību arvien kavē neskaidrība par gaidāmo pieprasījumu pandēmijas globālās attīstības dēļ, kā arī saglabājas konkrētības trūkums par atbalsta, piemēram, Eiropas Ekonomikas atveseļošanas fonda finansējuma, izmantošanas iespējām.

Atkārtota sociālās distancēšanās ierobežojumu stāšanās spēkā atsevišķu nozaru piemēram, viesmīlības, kultūras, izklaides uzņēmumiem šobrīd liek būt īpaši radošiem, lai saglabātu darbību, tomēr, pat pieliekot pūles, to izaugsme visticamāk pārcelsies tālākā nākotnē, nekā tas bija vērtējams pirms dažiem mēnešiem.

Šis raksts ir par pakalpojumu Universal Analytics. Ja izmantojat Google Analytics nākamās paaudzes versijuskatiet šī palīdzības centra sadaļu Google Analytics 4 īpašumi.

Nelabvēlīgā epidemioloģisko datu ikdienas statistika, kā arī piesardzības pasākumi, kas var radīt neērtības, izmaksas vai bailes doties sabiedrībā, var netiešā veidā negatīvi ietekmēt attīstību jomās, kurās tiešie ierobežojumi nav līdzvērtīgi pavasarī noteiktajiem. Uzkrājumu veidošanās neīstenotā patēriņa dēļ varētu daļēji pārtapt piesardzības uzkrājumos un bremzēt patēriņa attīstību tuvākajos ceturkšņos.