To izmantošanas iespējas un stratēģijas. Virtuālo asistentu izmantošanas iespējas Latvijas uzņēmumu digitālā mārketinga stratēģijā.


Google konta veidošana un izmantošanas iespējas

Show full item record Abstract Konkurences apstākļos uzņēmumiem jādomā kā efektīvi veidot digitālā mārketinga stratēģiju, kas atbilst digitālā patērētāja prasībām. Virtuālais asistents ir datorprogramma, kas var būt veidota ar mākslīgo intelektu un sniedz organizācijām iespēju veidot jaunus saskarsmes punktus ar auditoriju, noturēt uzmanību un veicināt pārdošanu.

Darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskām atziņām par digitālo mārketingu un virtuālajiem asistentiem, un autores veikto pētījumu, izpētīt, novērtēt un analizēt virtuālo asistentu izmantošanas iespējas Latvijas uzņēmumu digitālā mārketinga stratēģijā, lai izstrādātu secinājumus un sniegtu priekšlikumus par iespējām izmantot virtuālos asistentus Latvijas uzņēmumos.

Bakalaura darbā veikta analīze par digitālā mārketinga, digitālā mārketinga stratēģijas, virtuālo asistentu būtību un nozīmi mūsdienās, kā arī par virtuālo asistentu izmantošanas iespējām Latvijas uzņēmumu attīstībai.

to izmantošanas iespējas un stratēģijas raksti, lai nopelnītu naudu

Analizēti virtuālo asistentu izmantošanas piemēri Latvijā. Veiktas intervijas ar digitālā mārketinga ekspertiem un patērētāju aptauja par virtuālo asistentu izmantošanu digitālā mārketinga stratēģijā, izstrādāti priekšlikumi Latvijas uzņēmumu digitālā mārketinga stratēģijas uzlabošanai.

Bakalaura darbs sastāv no 68 lpp.

  • Stratēģijā, nosakot mērķi veicināt konkurētspējīgu ekonomiku, nosaukti arī kvantitatīvi sasniedzamie rādītāji.
  • Reāls interneta ienākums ar naudas izņemšanu
  • Šajos procesos nozīmīga loma ir valsts stratēģiskajam redzējumam, tāpēc ir nepieciešams izstrādāt bioekonomikas attīstības stratēģiju, kas būs platforma bioekonomikas ideju attīstībai un īstenošanai.
  • Virtuālo asistentu izmantošanas iespējas Latvijas uzņēmumu digitālā mārketinga stratēģijā.
  • Bināro iespēju stratēģija pie thinkorswim
  • Из пулевого отверстия в виске хлестала не вернешь.
  • Kā nopelnīt naudu biznesa idejām

In a competitive environment, companies need to think about how to effectively develop a digital marketing strategy that meets the requirements of the digital consumer. A virtual to izmantošanas iespējas un stratēģijas is a computer program that can be created with artificial intelligence and gives organizations the opportunity to create new points of contact with the audience, keep their attention and promote sales.

to izmantošanas iespējas un stratēģijas liela un viegla nauda internetā

The aim of the work is to study, evaluate and analyze the possibilities of using virtual assistants in the digital marketing strategy of Latvian companies.

Theoretical knowledge about digital marketing and virtual assistants, and the author's research are used to develop conclusions and provide proposals for using virtual assistants in Latvian companies.

to izmantošanas iespējas un stratēģijas kur var tirgot opcijas

The bachelor's thesis includes an analysis of digital marketing, digital marketing strategies, the nature of virtual assistants and the possibilities of using virtual assistants for the development of companies of Latvia. Examples of the use of virtual assistants in Latvia are analyzed.

to izmantošanas iespējas un stratēģijas variants nav naudā

Interviews with digital marketing experts and a consumer survey on the use of virtual assistants in digital marketing strategy have been conducted, and proposals for improving the digital marketing strategy of Latvian companies have been developed. The work consists of 68 pages, it contains 3 tables, 14 illustrations, 16 appendixes, and sources of literature used consist of 51 units.

to izmantošanas iespējas un stratēģijas bināro opciju apguve iesācējiem video