Droša iespēju stratēģija


Ieva Bērziņa, Dr. Jaunā Krievijas nacionālā drošības stratēģija: ietekme uz Baltijas valstu drošību Krievijas prezidents Vladimirs Putins Krievijas nacionālā drošības stratēģija ir viens no stratēģiskās plānošanas bāzes dokumentiem, kas nosaka tās nacionālās intereses un stratēģiskās nacionālās prioritātes, kā arī iekšējās un ārējās politikas mērķus, uzdevumus un pasākumus, kas ir vērsti uz Krievijas nacionālās drošības stiprināšanu un ilgtermiņa attīstību.

darba stratēģijas bināro opciju q opton

Šis dokuments ir īpaši svarīgs, jo uz tā pamata tiek izstrādātas arī citas doktrīnas un koncepcijas, kas detalizētāk izskaidro Krievijas intereses un to īstenošanas līdzekļus. Rakstā tiek aplūkoti nozīmīgākie aspekti jaunajā Krievijas nacionālās drošības stratēģijā, kam ir jāpievērš uzmanība no Baltijas valstu drošības viedokļa.

Freepik Tajā ietverti pieci rīcības virzieni, rosinot līdz Tos līdz 1. Piedāvātā stratēģija ietver trīs secīgus soļus — tautsaimniecības stabilizāciju, pārorientācijas fāzi un izaugsmes fāzi.

Policentriskas pasaules veidošanās Jaunajā dokumentā ir definēts, ka viena no Krievijas ilgtermiņa nacionālajām interesēm ir «nostiprināt tās statusu kā vienai no vadošām pasaules lielvalstīm, kuras darbība ir vērsta uz stratēģiskās droša iespēju stratēģija un savstarpēji izdevīgu partnerattiecību uzturēšanu policentriskas pasaules apstākļos» Kremlis, Šis formulējums norāda uz divām būtiskām un savstarpēji saistītām lietām — saskaņā ar Kremļa redzējumu, šobrīd notiek policentriskas pasaules kārtības veidošanās un Krievija sevi piesaka kā vienu no varas centriem.

Jaunas pasaules kārtības veidošanās ir bieži izmantota tēma gan V.

Secondary menu

Putina runās, gan Krievijas mediju saturā, gan oficiālos dokumentos. Šīs idejas pamatā ir doma, ka pēc PSRS sabrukuma izveidojās vienpolāra starptautiskā sistēma, kurā galveno lomu spēlēja ASV kā «aukstajā karā» uzvarējusī puse. Tomēr saskaņā ar V. Putina pausto viedokli šis pasaules kārtības modelis ir izrādījies dzīvotnespējīgs, jo tam nav pietiekamu militāru, politisku un ekonomisku resursu, kā arī morāla pamatojuma Kremlis, Jaunā nacionālā drošības stratēģija skaidri iezīmē Krievijas stratēģisko virzienu kāpināt tās ietekmi policentriskajā pasaulē, stiprinot ekonomisko, politisko, militāro un garīgo potenciālu Kremlis, Putins uzskata, ka svarīgākajiem starptautiskajiem spēlētājiem, tostarp arī Krievijai, ir jāvienojas par jauniem spēles noteikumiem un jāsaskaņo savas pamata intereses Kremlis, Ko tas nozīmē?

Krievijas politologs S.

EK pieņem jaunu Ķimikāliju stratēģiju, tiecoties panākt no toksikantiem brīvu vidi

Belkovskis uzskata, ka tā ir vēlēšanās atgriezties pie Jaltas — Potsdamas starptautisko attiecību sistēmas, kurā ietekmīgie spēlētāji vienojas par savu ietekmes sfēru sadalīšanu Andrejevs, Gusevs,1.

Netieši uz to norāda arī V. Putins, sakot, ka Diemžēl šāds miera veidošanas modelis izslēdz jebkādas pašnoteikšanās tiesības tām valstīm, kuras droša iespēju stratēģija varas centri.

Lūkos izmantot krīzes radītās iespējas, ieguldot infrastruktūrā un cilvēkresursos

Uzskatāms šādas domāšanas piemērs ir Krievijas politologa D. Tas nozīmē, ka ne Ukraina, ne arī citas valstis, ko Krievija uzskata par savu interešu sfēru, nevar un nedrīkst izvēlēties pašas savu attīstības ceļu. Tajā pašā laikā V.

tiešām nopelnīt naudu par bināro opciju pārskatiem

Putins šādu uzvedības modeli, pirmkārt, piedēvē ASV, jo, viņaprāt, tieši «vienpolārajam pasaules modelim nav vajadzīgas suverēnas valstis, bet gan vasaļi» Kremlis, Šāda retorika iezīmē Krievijas pretrunīgo pozīciju — no vienas puses, policentriskas pasaules veidošanās tiek pamatota ar suverenitāti kā universālu vērtību, taču, no otras puses, Krievijai ir tās «privileģētie interešu reģioni» citās valstīs Kremlis, Lai varētu notikt ietekmes zonu sadale policentriskas pasaules apstākļos, viens no Krievijas stratēģiskajiem mērķiem ir panākt, lai citas lielvaras ar to rēķinātos kā ar līdzvērtīgu partneri.

Tāpēc jaunajā nacionālās drošības stratēģijā droša iespēju stratēģija viens no svarīgiem Krievijas Federācijas mērķiem ir iespējami vairāk līdzvērtīgu partneru iegūšana visā pasaulē Kremlis, Neraugoties uz to, ka NATO tiek uzskatīta par vienu no galvenajiem draudiem Krievijai, gan nacionālās drošības stratēģijā, gan militārajā doktrīnā ir uzsvērts, ka  Krievija ir gatava arī ar NATO veidot attiecības uz līdzvērtības pamatiem, lai nodrošinātu kopējo drošību Eiro—Atlantijas reģionā Kremlis, Kā vienu no droša iespēju stratēģija nenotikuša «līdzvērtīga dialoga» piemēriem var minēt Krievijas prezidenta V.

Putina formulēto vēlmi veidot trīspusējas sarunas Ukrainas un ES asociācijas līguma parakstīšanas kontekstā pirms Ukrainas krīzes, jo šis līgums ietekmētu Krievijas ekonomiskās intereses Kremlis, Krievijas motīvu kļūt par līdzvērtīgu varas centru policentriskā pasaulē var saskatīt gan centienos veidot Rietumiem alternatīvas stratēģiskās partnerības, piemēram, piecu valstu grupu BRICS, gan valsts bruņojuma programmas īstenošanā, kuras mērķis ir stiprināt un modernizēt Krievijas militāro potenciālu, gan savas starptautiskās mediju sistēmas veidošanā, gan pozīciju stiprināšanā Arktikas reģionā, gan Krievijas pretdarbībā Ukrainas ģeopolitiskajai orientācijai uz Rietumiem, gan iesaistē Sīrijas konfliktā.

Par veselīgu pašapziņu un spēju pastāvēt par sevi - ārsts, psihoterapeits ARTŪRS MIKSONS

Uzmanība jāpievērš arī nacionālajā drošības stratēģijā formulētajai kritiskajai attieksmei pret «blokveida pieeju», kas Krievijas skatījumā neveicina pretdarbību visiem mūsdienu drošības izaicinājumiem un draudiem.

No tā izriet, ka Krievija mēģinās veidot attiecības ar atsevišķām NATO un ES dalībvalstīm individuālā līmenī, tādējādi arī ietekmējot šo organizāciju politiku sev vēlamā virzienā. Kā vienu no piemēriem var minēt Krievijas un Francijas sadarbību cīņā pret terorismu Kremlis, Valstīm, kuras atrodas lielvaru ģeopolitisko interešu krustpunktā, atbilstoši V.

bināro opciju jaunumi darbojas

Putina uzskatam, policentriskas pasaules kārtības veidošanās apstākļos ir jārēķinās ar vardarbīgu konfliktu iespējamības pieaugumu Kremlis, Ņemot vērā Baltijas valstu ģeopolitisko orientāciju uz Rietumiem vienlaikus ar to ģeogrāfisko tuvumu Krievijai, vēsturisko piederību Krievijas impērijai un Padomju Savienībai, kā arī salīdzinoši droša iespēju stratēģija krievvalodīgo iedzīvotāju skaitu, tās neapšaubāmi ietilpst V. Putina minētajā riska grupā, kura atrodas uz atšķirīgu «kultūras, vēstures, ekonomikas un civilizācijas «kontinentu» robežas» Kremlis,droša iespēju stratēģija Tātad «jaunas pasaules kārtības veidošanās» Krievijas izpratnē Baltijas valstīm nozīmē Krievijas starptautisko ambīciju pieaugumu, gatavību pārkāpt droša iespēju stratēģija starptautiskās sadarbības spēles noteikumus, kā arī ievērojami augstāku situācijas destabilizācijas iespējamību.

Protams, Baltijas valstu līdzdalība NATO šobrīd militāras agresijas risku padara minimālu, jo alianses militārais potenciāls ir lielāks nekā Krievijai, taču, notiekot būtiskām pārmaiņām globālajā pasaules spēku samērā, šī situācija var mainīties. No šāda skatpunkta Baltijas valstīm ir kritiski svarīgi palielināt arī savas militārās pretošanās spējas.

otrādi bināras opcijas

Militārā spēka faktors starptautiskajās attiecībās Atbilstoši jaunajai Krievijas nacionālās drošības stratēģijai, «starptautiskajās attiecībās nemazinās spēka faktora nozīme» un «Krievijas kaimiņu reģionos attīstās militarizācijas un bruņošanās sacensības procesi» Kremlis, Droša iespēju stratēģija nozīme šeit ir tieši NATO, kuras «spēka potenciāla pieaugums, globālo funkciju uzņemšanās, pārkāpjot starptautisko tiesību normas, bloka dalībvalstu militārās aktivitātes pieaugums, alianses tālāka paplašināšanās un tās militārās infrastruktūras tuvināšana Krievijas robežām» rada draudus Droša iespēju stratēģija drošībai Kremlis, Kā nozīmīgākie militārie faktori, kas Krievijas skatījumā samazina globālo un reģionālo stabilitāti, ir ASV pretgaisa aizsardzības sistēma un koncepcija «globālais trieciens» iniciatīva attīstīt tāldarbības ne-kodolieročus, kas var sasniegt attālus mērķus īsā laika periodā Acton,augstas precizitātes ne-kodolieroču stratēģisko sistēmu izvietošana, kā arī ieroču izvietošana kosmosā Kremlis, Droša iespēju stratēģija.

Tāpat arī V. Putins jau Turklāt rietumvalstu politisko un militāro līderu retorika, ka NATO nav nodoma uzbrukt Krievijai, esot neefektīva.

Согласно информации, появившейся в окне, команда.

Piemēram, Krievijas Drošības padomes droša iespēju stratēģija N. Patruševs, komentējot jauno nacionālās drošības stratēģiju, teica, ka šie rietumvalstu līderu izteikumi tikai piesedz alianses agresīvo raksturu Jegorovs, Krievijas viedoklis par NATO kā agresoru pretstatā miermīlīgajai Krievijai rod atbalsi arī Baltijas valstu krievvalodīgājās auditorijās.

Piemēram, salīdzinošajā pētījumā par Baltijas valstu un Polijas iedzīvotāju uzskatiem, kas tika veikts Piemēram, intervijā Krievijas ziņu raidījumam «Vesti», Krievijas militārais eksperts I.

rentabla turbo opciju tirdzniecība

Korotčenko šos procesus definē kā faktisku pirmskara stāvokļa pasludināšanu, bet raidījuma redakcija secina, ka Baltijas valstis kļūs par kaujas lauku, kurā Krievija būs spiesta dot atbildes triecienu «Vesti», Savukārt, Kaļiņingradā veidotais portāls, kurš specializējas Baltijas jautājumos, Rubaltic. Šajā rakstā tiek secināts, ka tieši Baltijas valstis kļūs par pirmo pretinieku Krievijas un NATO konflikta gadījumā Nosovičs, Tādējādi Krievijas aizsardzības ministra S.

Main navigation

Tiesa, Krievijas militārais eksperts V. Murahovskis uzskata, ka šo divīziju veidošana primāri ir saistīta ar Ukrainas potenciālo iestāšanos NATO, savukārt, militārais eksperts A.

Golcs ir skeptisks par Krievijas iespējām nokomplektēt papildus 30 līdz 35 tūkstošus militārpersonu BBC,