Mācību iespēju kurss.


Mācības tiešsaistē jeb e-kurss ir pieejams ikvienam, tas ir bez maksas un tam var piekļūt jebkurā laikā.

mācību iespēju kurss

E-kursu veido 4 mācību moduļi, ievads un nobeigums. Kopumā e-kursa apguve aizņem aptuveni 40h laika,  iesakām mācību iespēju kurss apgūt 6 nedēļās. Apgūstot šo Skola e-kursu, tā dalībnieki: varēs labāk izprast un izskaidrot, kas un kāpēc mainās līdz ar pilnveidoto mācību saturu un pieeju; atsvaidzinās zināšanas par to, kādi apstākļi un procesi ietekmē skolēnu mācīšanos; plānos mācību stundu ar mācīšanos iedziļinoties, tajā jēgpilni un efektīvi paredzot visus skolēniem nepieciešamos mācību notikumus; izmantos atpakaļvērstās plānošanas principus, lai izvirzītu mācību priekšmeta programmā balstītus sasniedzamos rezultātus visām viena temata mācību stundām; precizēs, kas ir vērtēšana mācīšanās atbalstam, un analizēs tās izpausmes dotos piemēros un savā pieredzē; izplānos vērtēšanu skolēna mācīšanās atbalstam savās stundās, izmantojot atpakaļvērsto plānošanu; domās un plānos, kā saviem skolēniem efektīvi mācīt stratēģijas; plānos diferencētas mācības, lai mērķtiecīgi iekļautu visus bērnus; reflektēs par savu mācīšanās pieredzi tiešsaistē.

mācību iespēju kurss

Vienmēr esmu uzskatījusi, mācību iespēju kurss, mācoties lektora vadībā, ir vieglāk izprast materiālu, bet pēc šīm e-mācībām savu viedokli mainīju. Ja man kaut kas nav saprotams, es varu atgriezties pie attiecīgajiem jautājumiem vairākas reizes, kamēr iegūstu atbildes pati tās atrodu.

Tas bija liels izaicinājums, bet patīkams," ar savu pieredzi, aprobējot Skola e-kursu, dalās Ārija Bukeviča, Ropažu novada vidusskolas skolotāja.

mācību iespēju kurss

E-kursa uzsākšana un tā apguvei nepieciešamais. Aizņems aptuveni 1,5h, papildus saruna ar kolēģiem, kas e-kursu apgūst tajā pašā laikā.

Profesionālā izglītība

Šis ir laiks, kad skolotāji viens otru var atbalstīt e-kursa vides apguvē, iemācīties, kā ar to strādāt. Kopā aizņem aptuveni h, papildus saruna ar kolēģiem par mācību iespēju kurss nedēļā paveikto. Aizņem aptuveni h, papildus saruna ar kolēģiem par paveikto.

E-kursu izstrāde E-kursu izstrāde Kopš E-mācību veidā var nodrošināt visdažādākā satura mācību kursu apguvi.

Aizņems aptuveni 0,5h, papildus kopīga refleksija ar kolēģiem par e-kursā paveikto un attālinātas mācīšanās pieredzi. Veiksmīgai e-kursa mācību pieredzei skolās ieteicams veidot mācīšanās komadas, kuru darbība varētu būt, piemēram, šāda: Vairāki skolotāji vienojas, ka ir gatavi uzsākt un apgūt e-kursu vienā un tajā pašā laika periodā.

Mācīšanās komanda izpēta e-kursa uzbūvi un vienojas par plānu ar termiņiem, kurā katru e-kursa moduli apgūt.

mācību iespēju kurss

Vienojas par tikšanās reizēm, kad apspriest paveikto. Sākumā iesakām tikties pēc katras nodarbības.

Java un Android kurss - #3 Ievads programmēšanas valodā (JAVA)

Apgūst e-kursu - pilda uzdevumus, veic tur aprakstītos darbus. To var darīt gan individuāli mājās sev ērtā laikā, gan visi vienlaicīgi, piemēram, skolas datorklasē.

Būtiski, lai katrs skolotājs katru uzdevumu veic individuāli, nevis visi kopā pie viena datora.

mācību iespēju kurss

Kad pirmā e-kursa nodarbība ir apgūta, satiekas klātienē un dalās ar e-kursā paveiktajiem darbiem, diskutē mācību iespēju kurss piedāvāto tēmu saistību ar savu pieredzi.

Vienojas, kā apgūto stiprināt ikdienas praksē sadarbojoties. Vienojas par turpmāko darbu un, ja nepieciešams, pielāgo e-kursa apguves plānu un termiņus.

Tikšanās ZOOM vidē ar Skola ekspertiem paredzēta no rīta un tās pašas dienas pēcpusdienā, kas tiks kombinēta ar patstāvīgo darbu talakizglitiba. Aicinām pieteikties skolotājus, kuri vēl nav iesākuši profesionālās pilnveides mācības klātienē, lai izietu attālinātās tiešsaistes tehnoloģiju mācības. Lai izmantotu tiešsaistes īso pieslēgšanās laiku laiku pēc iespējas efektīvāk un iedziļinātos vairāk priekšmetu specifikā, tiek veidotas 2 mācību priekšmetu grupas: dizains un tehnoloģijas; "Datorika 3" un "Dizains un tehnoloģijas 3"

Atgādinām, ka līdzīgs kurss tiešsaistē pirmsskolu pedagogiem jau ir pieejams, līdz šim to apguvuši pirmsskolas pedagogu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā rakstiet uz e-kurss skola

  1. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide gadā - Tukuma novada Izglītības pārvalde
  2. Pieejams "Skola" pašmācības e-kurss skolotājiem
  3. Izmanto iespēju! E-kursi par izglītības tehnoloģiju izmantošanu mācību satura apguves nodrošināšanā
  4. Princips strādāt pie binārām opcijām