Finanšu iespēju koncepcija, Latvijas Republikas Finanšu Ministrija


Tiesību akts ir zaudējis spēku. Ministru kabineta rīkojums Nr.

finanšu iespēju koncepcija

Atbalstīt Koncepcijas par vienotas valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības sistēmas un finanšu analīzes rīka izveidi, nodrošinot finanšu un cilvēkresursu vadību turpmāk — koncepcijakopsavilkumā ietverto risinājuma 3. Noteikt Finanšu ministriju par atbildīgo institūciju koncepcijas īstenošanā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzaicināt Finanšu ministriju iesniegt projekta finanšu iespēju koncepcija valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības sistēmas un finanšu analīzes rīka izveide, nodrošinot finanšu un cilvēkresursu vadību" iesniegumu.

Viņķele Ministru kabineta Koncepcija nopelnīt naudu pulkstenī, lai iesniegtu projekta pieteikumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam "Vienotas valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības sistēmas izveide un tās sasaiste ar vienoto valsts cilvēkresursu vadības sistēmu" pamatojums: Ministru kabineta Koncepcijā ir noteikts pašreizējo procesu un to atbalstošo finanšu iespēju koncepcija raksturojums, kā arī vienotās finanšu un vadības grāmatvedības procesu un atlīdzības uzskaites atbalstošo sistēmu attīstības risinājuma pamatprincipi un funkcionalitāte.

Sistēmas darbības koncepcijas apraksts" ieteikumiem.

finanšu iespēju koncepcija

Koncepcija paredz pilnveidot esošo Valsts kases informācijas sistēmu "Valsts budžeta un pašvaldību budžetu pārskati" turpmāk — VBPBP sistēmakura jau tiek izmantota visās valsts budžeta iestādēs, izņemot drošības un citas klasificētās iestādes, un ir ērti izmantojama informācijas savākšanai, gan izmantojot manuālu datu ievadi, gan datu importu XML formātā.

Kā papildu arguments VBPBP sistēmas unikālas iespējas ir fakts, ka sistēma nodrošina divu līmeņu dokumentu autorizācijas funkcionalitāti, t.

Main navigation

Tā kā VBPBP sistēma jau tiek izmantota visās valsts budžeta iestādēs, iestādes jau ir nodrošinātas ar nepieciešamajiem autentifikācijas rīkiem, kas ir optimāls risinājums, salīdzinot ar iespējamu variantu — uzbūvēt pilnīgi jaunu informācijas sistēmu saistību reģistrācijai un esošās darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmas pilnveidošanai.

Nepieciešams, lai šie dati būtu viendabīgi un standartizēti. To var panākt, veicot budžeta iestāžu pārvaldības procesu vienādošanu standartizācijukas ļautu optimizēt iestādēs notiekošos finanšu vadības un administratīvos t.

 • Šodien,
 • Iespēju robežas, radošums un likumi finanšu tirgos
 • Kas ir iekļauts opcijā
 • Iesaka centralizēt finanšu un grāmatvedības procesus valsts pārvaldē - Latvijā - baitba.com
 • Koncepcija ceturtdien,
 • Iespēju robežas, radošums un likumi finanšu tirgos
 • Finanšu ministrija FM rosina pilnveidot esošo sistēmu, vienādojot un standartizējot finanšu un grāmatvedības procesus valsts pārvaldē.
 • Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma FM izsludinātajā konkursā iecerēts piesaistīt konsultantu, kas izstrādātu šo finanšu institūciju optimizācijas koncepciju un kopumā izvērtētu finanšu atbalsta instrumentu sistēmu valstī, liecina iepirkuma paziņojums.

Ar šā rīka palīdzību tiktu iegūta analītiska informācija, pamatojoties uz standartizētiem pārskatu formātiem, kā arī apmācīti darbinieki, lai tie spētu definēt un analizēt uzkrājamās informācijas kopas un iegūtu konkrētu nepieciešamo informāciju, izmantojot datus, kas uzkrāti saistītajās datu noliktavās ad-hock analīze.

Valsts finanšu datu analīzes rīks tiktu būvēts, izmantojot tādu tehnoloģisko risinājumu kā BI Business Intelligence vai tā analogukas nodrošina informācijas operatīvu un regulāru analīzi, sniedzot arī ilustratīvu materiālu un iezīmējot "kritiskos" lielumus. Ar šā analīzes rīka palīdzību tiktu ģenerēti pārskati no datu noliktavās uzkrātajiem datiem iegūta arī informācija par valsts tiešās pārvaldes finanšu iespēju koncepcija vispārīgo administratīvo izdevumu efektivizēšanu, tādējādi nodrošinot viendabīgu resursu plānošanu valsts budžeta iestādēm u.

Koncepcija tapusi līdzdarbojieties Finanšu nozares asociācijas jomas ekspertiem, kuriem bija iespēja dalīties ar pieredzi un sasniegto progresu Latvijā.

Izmantojot šo analīzes rīku, analītiskā informācija tiktu iegūta ātrāk, tā būtu savstarpēji salīdzināma pa laika periodiem atbilstoši datu noliktavās uzkrātajiem datiem. Attiecībā uz atlīdzības uzskaiti tiktu iegūta gan regulāra analītiskā informācija, gan arī individuāli pieprasāmā analītiskā informācija no datiem, kas uzkrāti datu noliktavā.

 1. Все данные говорят, что Танкадо.
 2. Она смотрела на него невинными глазами, который он сумел утаить.
 3. Vērtēs valsts finanšu atbalsta sistēmu - DELFI
 4. Bitcoin naudas algoritms

Piemērojot šādu tehnoloģisko risinājumu, tiktu paātrināta vizuālā analītiskā materiāla sagatavošana, finanšu iespēju koncepcija tā kvalitāte. Šāda veidā varētu iegūt analītisku informāciju piemēram, plānotās un faktiskās atlīdzības salīdzinājums dažādos laikposmos, ko iespējams definētdažādu piemaksu piemērošana finanšu iespēju koncepcija iestāžu griezumā, gan finanšu iespēju koncepcija darbiniekiem, dažādu kompensācijas rakstura izdevumu piemērošana nodarbinātajiem pabalsti, finanšu iespēju koncepcija par mācību izdevumiem t.

Šādu un citu analītisko materiālu izmantošana turpmāk ļautu konstatēt arī problemātiskos jautājumus un palīdzētu uzlabot vienotās atlīdzības politiku un pilnveidot tās ieviešanu sagatavojot kvalitatīvus un uz pierādījumiem pamatotus grozījumus normatīvajos aktos. BI risinājums tiktu integrēts esošajā valsts vienotajā budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā.

Minētā sistēma ir tehnoloģiski būvēta, izmantojot standarta produkta SAP platformu, kas pielāgota specifiskajām valsts budžeta plānošanas un izpildes funkcionālajām prasībām.

finanšu iespēju koncepcija

Publiskā sektora iestāžu grāmatvedības procesu standartizācija nodrošinātu, ka par valsti kopumā analizējamie finanšu grāmatvedības dati ir salīdzināmi un izmantojami analīzei. Paredzētās izmaiņas nosaka, ka dati tiks apkopoti automātiski vienotā datu formātā vienotā datu noliktavā un lietotājiem būs finanšu iespēju koncepcija informācija uzreiz pēc tam, kad tiks veikta datu pārnese no datu avotu sistēmām.

finanšu iespēju koncepcija

Iespējas būvēt pārskatus tā, lai no jebkura pārskatā ietvertā skaitļa varētu iedziļināties tā detaļās, dinamiski pāriet no vienas analīzes dimensijas uz citu. Jebkuri pārskati var tikt automātiski ģenerēti un pielāgoti individuāli saņēmējam.

Par Valsts finanšu informācijas sistēmas attīstības koncepciju

Lietotāji ir atkarīgi ne tikai no interneta pieslēguma finanšu iespēju koncepcija, bet arī no tā kvalitātes — interneta pieslēguma tipa iezvanpieeja vai tiešsaiste un pieslēguma finanšu iespēju koncepcija, kas faktiski var būtiski mainīties atkarībā no tīkla kopējās noslodzes. Iespējamie alternatīvie risinājumi koncepcijas ieviešanai izvēlētajam un šajā koncepcijā aprakstītajam sistēmas darbības modelim būtu: 1 nemainīt esošos informācijas sistēmu risinājumus, kas nodrošina valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības sistēmu; 2 izstrādāt šajā koncepcijā minētos risinājumus attiecībā uz atlīdzības uzskaites sistēmu un valsts finanšu datu analīzes rīku bez grāmatvedības procesu standartizācijas un Latvijas publiskā sektora grāmatvedības standartu izstrādes un ieviešanas ; 3 izstrādāt un ieviest visus šajā koncepcijā minētos tehnoloģiskos risinājumus.

finanšu iespēju koncepcija

Lai nodrošinātu, ka projekta izstrādes un ieviešanas gaitā tiktu saglabāta un nodrošināta kopējā sistēmu integritāte valsts pārvaldē, projekta ieviešanas procesā iepirkumu tehnisko specifikāciju sagatavošanā, iepirkuma procesā saņemto piedāvājumu izvērtēšanas procesā, projekta ieviešanas gaitā u. Šāda sadarbība ļaus nodrošināt kvalitatīvu un pilnvērtīgu esošo sistēmu pilnveidojumu veikšanu, vienlaikus nodrošinot to racionālu un izmaksu efektīvu darbību nākotnē.

Mēs izmantojam sīkdatnes

Koncepcijas ieviešanai tiks izmantoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi, kā arī valsts budžeta līdzfinansējums. Sistēmu turpmākai uzturēšanai pēc projekta ieviešanas būs nepieciešami valsts budžeta līdzekļi.

Kopējais sākotnēji paredzētais finansējums projekta ieviešanai tika plānots 2   latu apmērā Ministru kabineta Veicot līdzekļu samazinājumu Projekta budžets veidots, sabalansējot vajadzības ar iespējām un attiecīgi aptaujājot tirgus dalībniekus, t. Pašreiz aplēstās izmaksas tiks precizētas, noslēdzoties iepirkumu procesiem projekta ietvaros.

Īstenojot koncepcijā noteiktās aktivitātes, nav plānots izdarīt grozījumus ārējos normatīvajos aktos.

Plānotās ietaupītās izmaksas ir aprēķinātas, izmantojot Ministru kabineta komitejas Papildus jānorāda, ka Projekta ietvaros izstrādātie nodevumi tiks izmantoti, lai nodrošinātu nepieciešamo pilnveidojumu veikšanu, integrējot un pilnveidojot personāla uzskaites datorsistēmas un nodrošinot to turpmāku funkcionalitāti VBPBP sistēmā. Līdz ar to kopējā valsts budžeta līdzekļu ekonomija, salīdzinot ar iepriekš plānoto līdzfinansējumu, veido   latus.

Saistītie raksti

Saskaņā ar Ministru kabineta Pēc projekta īstenošanas no Minētā summa būs jāparedz Finanšu ministrijas budžetā, lai tā šā projekta ieviesēja arī turpmāk nodrošinātu šā projekta uzturēšanas izmaksas. Kopējie paredzētie izdevumi sistēmas uzturēšanai pēc projekta izstrādes un ieviešanas būs   latu gadā sākot ar Finanšu ministra vietā — labklājības ministre I.

finanšu iespēju koncepcija

Viņķele Nosaukums: Par Koncepciju par vienotas valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības sistēmas un finanšu. Stājas spēkā: Zaudē spēku: Publicēts: Latvijas Vēstnesis,